Trang chủjaehyungparkian ; tell me (if you wanna go home)

Đọc Truyện jaehyungparkian ; tell me (if you wanna go home) - TruyenFic.Com

Đọc Truyện jaehyungparkian ; tell me (if you wanna go home)

Tác giả: tfosthobb

Cập nhật: 31-10-2020

Đọc Truyện

"cause i'm just not sure how to get back there and i just can't bear if you're not there." double drabbles (200 chữ) vì vốn từ hạn, mà cái gì thiếu thì bản thân phải bù vào. trong đây hông phân định rõ nhưng nếu có thì là top!Jae và bot!Younghyun mình cảm ơn =)) since 201001 #sobb (series vừa nghe nhạc vừa viết trong ba mươi ngày liên tiếp không biết có nên trò trống gì hay không..)