Trang chủ[JaeYong] Bạn học Trịnh, chúng ta chính là một cặp trời sinh đó!

Đọc Truyện [JaeYong] Bạn học Trịnh, chúng ta chính là một cặp trời sinh đó! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [JaeYong] Bạn học Trịnh, chúng ta chính là một cặp trời sinh đó!

Tác giả: YongChoco

Cập nhật: 03-04-2019

Đọc Truyện

Thái Dung là một tên thất nghiệp có sở trường là xem tướng đoán mệnh. Bởi vì một lần tình cờ nhìn thấy hình ảnh của định mệnh mình trong cuốn tạp chí trường học, Thái Dung liền mặt dày bám theo người ta! "Chúng ta thực sự chính là một cặp trời sinh đó!"

Danh sách Chap - [JaeYong] Bạn học Trịnh, chúng ta chính là một cặp trời sinh đó!