Trang chủ( Jeffbarcode) Trăng Xanh

Đọc Truyện ( Jeffbarcode) Trăng Xanh  - TruyenFic.Com

Đọc Truyện ( Jeffbarcode) Trăng Xanh

Tác giả: tyeum_04

Cập nhật: 02-09-2022

Đọc Truyện

Để mai đây khi đất nhà độc lập , khi hoà bình trở về với trăng non , tay trái sẽ dìu lấy tay em , tay phải nghiêm trang , nhìn nhân dân ấm no với độc lập... 💜_Cre gốc : 0rini0 _chuyển ver_ đã có sự cho phép của tg xin đừng mang đi đâu!