Trang chủjjk | my destiny

Đọc Truyện jjk | my destiny - TruyenFic.Com

Đọc Truyện jjk | my destiny

Tác giả: bkkamii

Cập nhật: 30-12-2022

Đọc Truyện

" Một kẻ sát nhân đầy rẫy tội ác như tôi không có tư cách nói yêu nhưng tôi dám chắc rằng bản thân có thể giết tất thảy những đứa cản đường và nói yêu thương em " Bắt đầu: 13.09.2021 Kết thúc: 19.01.2022