Trang chủ[JoongDunk ] H+ The Series

Đọc Truyện [JoongDunk ] H+ The Series - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [JoongDunk ] H+ The Series

Tác giả: stellachulla

Cập nhật: 18-09-2023

Đọc Truyện

Ăn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀

Danh sách Chap - [JoongDunk ] H+ The Series

1. Chuyển trường

2.

3. Kiểm tra bài cũ

1. Chuyện quan trọng

1 . Gia sư ranh ma

2 . Gia sư ranh ma🔞

Giám đốc đừng đuổi việc tôi 🔞

Giám đốc đừng đuổi việc tôi(2)

Giám đốc đừng đuổi việc tôi(3)

Giám đốc đừng đuổi việc tôi (4)

Giám đốc đừng đuổi việc tôi (5)

Giám đốc đừng đuổi việc tôi (6)🔞

Giám đốc đừng đuổi việc tôi (7+End SR)

Ông trời không thương em mất rồi(1)

Ông trời không thương em mất rồi(2)

Ông trời không thương em mất rồi (3)

Ông trời không thương em mất rồi (4)

Ông trời không thương em mất rồi (5)

Ông trời không thương em mất rồi (6)🔞

Ông trời không thương em mất rồi (7)

Ông trời không thương em mất rồi (8-END SR)

Bảo mẫu bất đắc dĩ (1)

Bảo mẫu bất đắc dĩ (2)

Bảo mẫu bất đắc dĩ (3)

Bảo mẫu bất đắc dĩ (4)

Bảo mẫu bất đắc dĩ (5-END SR)

Theo đuổi học trưởng đẹp trai(1)

Theo đuổi học trưởng đẹp trai (2)

Theo đuổi học trưởng đẹp trai (3)

Theo đuổi học trưởng đẹp trai (4)

Theo đuổi học trưởng đẹp trai (5-END SR)🔞

Kẻ thù thích tôi (1)

Kẻ thù thích tôi (2)

Kẻ thù thích tôi (3)

Kẻ thù thích tôi (4) H nhẹ

Kẻ thù thích tôi (5)

Kẻ thù thích tôi (6-END SR)🔞

Bạn diễn thôi sao!? (1)

Bạn diễn thôi sao!?(2)

Bạn diễn thôi sao!? (3)

Bạn diễn thôi sao!? (4 END-SR)

Anh cưới tôi đi (1)

Anh cưới tôi đi (2)🔞

Anh cưới tôi đi (3)

Anh cưới tôi đi (4)

Anh cưới tôi đi (5)

Anh cưới tôi đi (6)

Anh cưới tôi đi (7)

Anh cưới tôi đi (8-END SR)

Tui ghét anh!!! (1)🔞

Tui ghét anh!!! (2)

Tui ghét anh!!! (3)

Tui ghét anh!!! (4)

Tui ghét anh!!! (5-END SR)🔞

Daddy xin chào! (1)

Daddy xin chào! (2)

Daddy xin chào! (3)

Daddy xin chào! (4)

Daddy xin chào! (5)

Daddy xin chào! (6)🔞