Trang chủKhởi Duyên [Vong Tiện Đồng Nhân]

Đọc Truyện Khởi Duyên [Vong Tiện Đồng Nhân] - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Khởi Duyên [Vong Tiện Đồng Nhân]

Tác giả: Man_Ky_2306

Cập nhật: 13-05-2022

Đọc Truyện

"Bảo lưu mọi quyền. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép" ___________________________________ " Lam Trạm. Di Lăng lão tổ ta hôm nay đặc biệt đến đưa ngươi đi. Mặc kệ ngươi đồng ý hay không, Hôm nay ta đặc biệt đến cướp người"