Trang chủ"Kim ơi, em nói Kim nghe" - Vkook [ĐAM MỸ]

Đọc Truyện

Đọc Truyện "Kim ơi, em nói Kim nghe" - Vkook [ĐAM MỸ]

Tác giả: QuynhNhi2515

Cập nhật: 21-11-2022

Đọc Truyện

"Kim tiên sinh, có muốn cùng em đi ngắm sao không?" . Một Jeon Jungkook yêu anh nhiều đến vậy, anh có cảm nhận được chưa? . Ngọt, HE, Kim Taehyung top - Jeon Jungkook bot. Au: Sản phẩm tự sáng tạo không edit. @Qiniyang

Danh sách Chap - "Kim ơi, em nói Kim nghe" - Vkook [ĐAM MỸ]