Trang chủ| KookV | - I hear my Song in your Art

Đọc Truyện | KookV | - I hear my Song in your Art - TruyenFic.Com

Đọc Truyện | KookV | - I hear my Song in your Art

Tác giả: earlyspring_grassy

Cập nhật: 12-06-2022

Đọc Truyện

Nhạc sĩ nghiệp dư Jeon Jungkook với âm mưu đập đi bức tường ngăn cách giữa nhà mình và chàng họa sĩ Kim Taehyung nhà bên.