Trang chủ| KookV | - Rain, Coffee but You

Đọc Truyện | KookV | - Rain, Coffee but You - TruyenFic.Com

Đọc Truyện | KookV | - Rain, Coffee but You

Tác giả: earlyspring_grassy

Cập nhật: 20-07-2018

Đọc Truyện

Có mưa, có cà phê, nhưng thiếu em. Chuyện tình đôi ta gắn liền với những ngày mưa. Ngày ta gặp nhau, ngày ta yêu nhau, ngày ta xa nhau, tình cờ thay, trời đều đổ mưa. My very first fiction. Special thanks to @juststayinhere for cover