Trang chủ(Luna) (One Piece) Kiếp thứ ba

Đọc Truyện (Luna) (One Piece) Kiếp thứ ba - TruyenFic.Com

Đọc Truyện (Luna) (One Piece) Kiếp thứ ba

Tác giả: Lasana0512

Cập nhật: 20-04-2018

Đọc Truyện

Hai kiếp chúng ta đã làm khổ nhau . Kiếp thứ ba , hãy trọn vẹn hạnh phúc . Kiếp thứ nhất . " Ki...Kiếp sau...Ta sẽ trả lại hết tất cả mọi chuyện ngươi làm với ta !" "NAMI!!!" Kiếp thứ hai. " Bù đắp ? Ta cho ngươi biết , sự bù đắp thõa mãn nhất đối với ta chính là lấy mạng ngươi ! Kiếp trước, vì ngươi mà ta làm tất cả ,từ bỏ hết mọi hư danh , kết quả thì sao ? Ta bị ngươi phản bội ! Kiếp này , ta phải bâm vầm ngươi ra thành từng khúc , khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong , sống không bằng chết , tế cho vong linh của hài tử chưa được ra đời của ta !" " Nami ...Ta chỉ muốn bù đắp cho.." " Ngậm miệng !!!" Kiếp thứ ba . " Muốn làm lại từ đầu ? Em đã đau khổ 2 kiếp . Em không đủ can đảm làm lại từ đầu.Em đồng ý tha thứ mọi chuyện cho anh ! Từ nay , chúng ta đường ai nấy đi !" " Đừng , Nami , hai kiếp trước , chúng ta đã làm khổ nhau , sao kiếp này không thể hạnh phúc bên nhau ?" "Ta..." Quyết định của Nami là gì ? Buông bỏ để không phải tiếp tục chịu khổ đau hay đấu tranh dành lấy tình yêu , hạnh phúc ở kiếp thứ ba ?