Trang chủMA ĐẠO TỔ SƯ

Đọc Truyện MA ĐẠO TỔ SƯ - TruyenFic.Com

Đọc Truyện MA ĐẠO TỔ SƯ

Tác giả: conanhattorikid1412

Cập nhật: 01-10-2018

Đọc Truyện

Tác giả:Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Thể loại: Cổ đại - Trọng sinh - Tu tiên - Huyền huyễn - 1×1 - HE - thiên tác chi hợp - linh dị thần quái - tiên hiệp tu chân. Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam Trạm) Phối hợp diễn: yêu ma quỷ quái Cái khác: mãn cấp trọng sinh, vương bát khí, trang B, cẩu huyết, có bệnh. Couple: Cao quý lãnh diễm (Băng sơn muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh mẫu lưu manh phong tao) thụ. Editor: Carmen Đời trước, thanh danh của Ngụy Vô Tiện vô cùng thối nát, bị người đời phỉ báng. Bị người thân nhất - sư đệ của chính mình dẫn người đến giết chết. Tung hoành một đời không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chết không toàn thây. Không ngờ kẻ từng là ma đạo tổ sư, khiến cho giang hồ dậy sóng, lúc chết đi sống lại, lại biến thành một kẻ...não tàn....

Danh sách Chap - MA ĐẠO TỔ SƯ

Chương 1-1: Nhân vật chính

Chương 1-2: Trùng sinh (nhất)

Chương 2: Trùng sinh (nhị)

Chương 3: Bát dã (nhất)

Chương 4: Bát dã (nhị)

Chương 5: Bát dã (tam)

Chương 6: Kiêu căng (nhất)

Chương 7: Kiêu căng (nhị)

Chương 8: Kiêu căng (tam)

Chương 9: Kiêu căng (tứ)

Chương 10: Kiêu căng (ngũ)

Chương 11: Nhã tao (nhất)

Chương 12: Nhã tao (nhị)

Chương 13: Nhã tao (tam)

Chương 14: Nhã tao (tứ)

Chương 15: Nhã tao (ngũ)

Chương 16: Nhã tao (lục)

Chương 17: Nhã tao (thất)

Chương 18: Nhã tao (bát)

Chương 19: Dương Dương (nhất)

Chương 20: Dương dương (nhị)

Chương 21: Dương dương (tam)

Chương 22: Dương dương (tứ)

Chương 23: Âm chí (nhất)

Chương 24: Âm chí (nhị)

Chương 25: Âm chí (tam)

Chương 26: Âm chí (tứ)

Chương 27: Âm chí (ngũ)

Chương 28: Kiểu kiểu (sáng trong)

Chương 29: Kiểu kiểu (nhị)

Chương 30: Kiểu kiểu (tam)

Chương 31: Kiểu kiểu (tứ)

Chương 32: Kiểu kiểu (ngũ)

Chương 33: Thảo mộc (nhất)

Chương 34: Thảo mộc (nhị)

Chương 35: Thảo mộc (tam)

Chương 36: Thảo mộc (tứ)

Chương 37: Thảo mộc (ngũ)

Chương 38: Thảo mộc (lục)

Chương 39: Thảo mộc (thất)

Chương 40: Thảo mộc (bát)

Chương 41: Thảo mộc (cửu)

Chương 42: Thảo mộc (thập)

Chương 43: Giảo Liêu (nhất)

Chương 44: Giảo liêu (nhị)

Chương 45: Giảo liêu (tam)

Chương 46: Giảo đồng (nhất)

Chương 47: Giảo đồng (nhị)

Chương 48: Giảo đồng (tam)

Chương 49: Giảo đồng (tứ)

Chương 50: Giảo đồng (ngũ)

Chương 51: Tuyệt dũng (nhất)

Chương 52: Tuyệt dũng (nhị)

Chương 53: Tuyệt dũng (tam)

Chương 54: Tuyệt dũng (tứ)

Chương 55: Tuyệt dũng (ngũ)

Chương 56: Tam độc (nhất)

Chương 57: Tam độc (nhị)

Chương 58: Tam Độc (tam)

Chương 59: Tam Độc (tứ)

Chương 60: Tam độc (ngũ)

Chương 61: Phong Tà (nhất)

Chương 62: Phong Tà (nhị)

Chương 63: Ôn Nhu

Chương 64: Ôn Nhu (nhị)

Chương 65: Ôn Nhu (tam)

Chương 66: Trù mâu (nhất)

Chương 67: Trù mâu (nhị)

Chương 68: Trù mâu (tam)

Chương 69: Tương ly (nhất)

Chương 70: Tương ly (nhị)

Chương 71: Tương Ly (tam)

Chương 72: Kiệt Ngạo (nhất)

Chương 73: Kiệt ngạo (Nhị)

Chương 74: Kiệt ngạo (tam)

Chương 75: Kiệt ngạo (tứ)

Chương 76: Dạ bôn (nhất)

Chương 77: Dạ bôn (nhị)

Chương 78: Dạ bôn (tam)

Chương 79: Đan tâm (nhất)

Chương 80: Đan tâm (nhị)

Chương 81: Lòng son (tam)

Chương 82: Lòng son (tứ)

Chương 83: Lòng son (ngũ)

Chương 84: Lòng Son (lục)

Chương 85: Đan tâm (thất)

Chương 86: Đan tâm (bát)

Chương 87: Đan tâm (cửu)

Chương 88: Đan tâm (thập)

Chương 89: Đan tâm (thập nhất)

Chương 90: Ngụ mị (nhất)

Chương 91: Ngụ mị (nhị)

Chương 92: Ngụ mị (tam)

Chương 93: Ngụ mị (tứ)

Chương 94: Ngụ mị (ngũ)

Chương 95: Ngụ mị (lục)

Chương 96: Ngụ mị (thất)

Chương 97: Ngụ mị (bát)

Chương 98: Hận sinh (nhất)

Chương 99: Hận sinh (nhị)

Chương 100: Hận sinh (tam)

Chương 101: Hận sinh (tứ)

Chương 102: Hận sinh (ngũ)

Chương 103: Hận sinh (lục)

Chương 104: Hận sinh (thất)

Chương 105: Hận sinh (bát)

Chương 106: Hận sinh (cửu)

Chương 107: Giấu mối (nhất)

Chương 108: Giấu mối (nhị)

Chương 109: Giấu mối (tam)

Chương 110: Giấu mối (tứ)

Chương 111: Quên ước (nhất) (H)

Chương 112: Quên ước (nhị)

Chương 113: Quên ước (tam)

Chương 114: PN Gia Yến

Chương 115: Phiên Ngoại

Chương 116: PN Lư Hương

Chương 117: PN Lư Hương (2)

Chương 118: PN Ác Hữu

Chương 119: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh

Chương 120: PN Đoạt môn

Chương 121: PN trường săn ở núi Bách Phượng

Chương 122: PN Móc sắt

Chương 123: PN Đài sen

Chương 124: PN Vân Mộng

Chương 125: Drama Ma đạo tổ sư- Trần Tình lệnh 2

Chương 126: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 3

Chương 127: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 4

Chương 128: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 5