Trang chủ[Mau xuyên-caoh] (edit) ta chỉ muốn tẩy trắng

Đọc Truyện [Mau xuyên-caoh] (edit) ta chỉ muốn tẩy trắng - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Mau xuyên-caoh] (edit) ta chỉ muốn tẩy trắng

Tác giả: hungtuquy

Cập nhật: 19-01-2022

Đọc Truyện

Tác giả: Tiểu Tang Du Covert: Vespertine Editor: hungtuquy Tô nhan làm một đại lương dân, ngày nọ lại bị một hệ thống không thể hiểu lựa chọn Tô nhan: Vì cái gì chọn ta??? Hệ thống quân: Bởi vì ngươi là cái nữ nhân tốt Tô nhan: #%*...... Từ đây, tô nhan xuyên qua với nhiều thế giới, tẩy trắng đủ loại nữ nhân hư hỏng, chính là...... Vì cái gì mỗi lần đều bị nam chủ ăn sạch sẽ? Nói cao lãnh cấm dục đâu? Nói không gần nữ sắc đâu? Nói chán ghét ta đâu? Ta chỉ là muốn tẩy trắng mà thôi! Nữ chủ không ngừng xuyên qua, tẩy trắng các loại hư nữ nhân, lại mỗi lần đều bị nam chủ đẩy ngã...... Bổn văn lược tô, cốt truyện vì thịt phục vụ: 01 ◆ Lãnh khốc phu quân & nuông chiều nương tử~Xem thất sủng chính thê hoa lệ nghịch tập, thắng được lãnh khốc tướng quân tâm! 02 ◆ Bình hoa nữ minh tinh & ngạo kiều đại đạo diễn ~ Điêu ngoa đại tiểu thư cùng thiên tài đạo diễn sẽ sát ra như thế nào địa hỏa hoa? 03 ◆ Kinh mới thiếu niên & thanh lãnh sư tỷ ~ Ít khi nói cười sư đệ cùng có không đạt được sư tỷ phương tâm?