Trang chủMy Little Artbook

Đọc Truyện My Little Artbook - TruyenFic.Com

Đọc Truyện My Little Artbook

Tác giả: LilyFrost_LCB

Cập nhật: 25-11-2018

Đọc Truyện

Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =)) Nhận design bìa truyện nhé các cậu :3 Ai lấy của tớ nhớ ghi credit nha =))) From Lily, with lav.

Danh sách Chap - My Little Artbook

#1. Design: Ngày xưa và bây giờ

#2. Pics: [12 Chòm Sao] Mission Impossible

#3. Design: A little background touch

#4. Design: Cover - busy-fangirling

#5. Quotes: To my dear friend

#6. Quotes: Chuyển ver-er nói gì?

#7. Design: Cover - mpmusic

#8: Design: Logo page :3

#9. Design: Logo

#10. Design: 1989 college

#11. Ngoài lề: #Shameless_PR

#12. Design: Logo (again .-.)

#13. Design: 1989 songs

#14. Design: Book cover

#15. Design: Cover - Akuma_Satana

#16. Design: Cover - Nitta

#17. Design: Cover - Scarlet

#18. Design: Cover Contest - QueexGirls

#19. Design: NEW COVERS AHEAD!

#20. Design: Cover - Caesar

#21. Design: Cover - Yuken Kazarma

#22. Design: CV-er quotes =))

#23. Design: Cover - Yuken Kazarma

#24. Design: Moodboard

#25. Design: More moodboards

#26. Design: Cover - Lonelii

#27. Design: Trả order =))

#28. Pics: JELSA FOR LIFE

#29. Pics: Tạo hình

#30. Design: Cover - YunieBlack_Lz

#31. Ngoài lề: Bão ý tưởng ;-;

#32. Design: Graphics

#33. Design: Template

#34. Design: Trả moodboard

#35. Design: Trả order

#36. Design: Style mới ;-;

#37. When your PTS is back

#38. Design: Rebel's random graphic

#39. Design: Moodboard - Alicia Rue

#40. Design: Moodboards - MiaNightlock

#41. Design: Entry for the Halloween graphic contest

#42. Design: Entry - Jelsa banner

#43. Design: Survival Game

#44. Design: Entry - Spring

#45. Design: Entry - Bloodlines

#46. Giveaway: #oneyeardesigning

#47. PSDs

#48. Giveaway: RESULTS

#49. Lighting Textures

#50. Process: Tái Sinh

i'm bored

#51. Share: PSD pack - Happy New Year!

#52.

#53.

#54.

#55.

#56.