Trang chủNgự Phật - O Trích Thần

Đọc Truyện Ngự Phật - O Trích Thần - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Ngự Phật - O Trích Thần

Tác giả: EllieKim12

Cập nhật: 22-01-2015

Đọc Truyện

Văn ánLà một yêu tinh có lý tưởng, có khát vọng, ắt không thể thiếu tín ngưỡng.Nhưng mà, hòa thượng này, ta có thể không tin Phật được không?Là một đóa hoa có lai lịch rất khủng bố, nhưng thực lực lại cực kỳ kém cỏi,Nàng thực sự không muốn bị đặt dưới mông cho Phật ngồi lên,Cho nên, Hòa thượng này, chúng ta đừng tin Phật nữa, thành ma cho xong~Bồ đề bản phiến thụ, niêm hoa tiếu phàm tục.Nghiệt hỏa huyết liên hoa, ngự Phật biến thành ma.(Bồ đề chẳng phải cây, cầm hoa cười phàm tục.Đóa huyết liên nghiệt hỏa, ngự Phật biến thành Ma.)