Trang chủNhị Hóa Nương Tử - Vụ Thỉ Dực - CĐ, Sủng - cvt: yappa

Đọc Truyện Nhị Hóa Nương Tử - Vụ Thỉ Dực - CĐ, Sủng - cvt: yappa - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Nhị Hóa Nương Tử - Vụ Thỉ Dực - CĐ, Sủng - cvt: yappa

Tác giả: saya26

Cập nhật: 07-08-2014

Đọc Truyện

Thượng bộ: 囧 nhị hóa VS quân sư PS: Song xử, vui mừng thoát tiểu bạch ngọt văn! Hạ bộ: Hung tàn hóa VS hồ ly Nội dung nhãn: Chủng điền văn Tìm tòi từ khóa: Nhân vật chính: Ôn Lương, nhị thúy cô nương ┃ vai phụ: Túc vương, Túc vương phi, trấn quốc công ┃ cái khác: 囧 nhị hóa, manh văn, sủng thê hệ liệt tứ