Từ ngày 12/11/2019 TeenFic.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang TruyenFic.Com.

Các bạn sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm truyện mình mong muốn nhé.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ. ^.^

Trang chủ[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ

Đọc Truyện [NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ

Tác giả: aya_shinta

Cập nhật: 23-12-2019

Đọc Truyện

[Xuyên nhanh] Công Lược Nam Phụ Tác giả: Mai Khai Edit: Aya Shinta + Nhật Đây là một hệ thống công lược, vì muốn trở thành người, đi công lược nam phụ trong các thế giới tiểu thuyết. Một câu khái quát: Đây là câu chuyện của một hệ thống trên con đường trở thành nhân loại. Aya: Không nói nhiều nữa, tiếp tục với phần 3 nào!

Danh sách Chap - [NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ

Chương 401: Công lược đại thần nóng tính (19)

Chương 402: Công lược đại thần nóng tính (20)

Chương 403: Công lược đại thần nóng tính (21)

Chương 404: Công lược đại thần nóng tính (22)

Chương 405: Công lược đại thần nóng tính (23)

Chương 406: Công lược đại thần nóng tính (24)

Chương 407: Công lược đại thần nóng tính (25)

Chương 408: Công lược đại thần nóng tính (26)

Chương 409: Công lược đại thần nóng tính (27)

Chương 410: Công lược đại thần nóng tính (28)

Chương 411: Công lược đại thần nóng tính (29)

Chương 412: Công lược đại thần nóng tính (30)

Chương 413: Công lược đại thần nóng tính (Kết thúc)

Chương 414: Công lược đại thần nóng tính (Ngoại truyện)

Chương 415: Tiến độ thí nghiệm

Chương 416: Thế giới 14 - Công lược đế vương bá đạo (01)

Chương 417: Công lược đế vương bá đạo (02)

Chương 418: Công lược đế vương bá đạo (03)

Chương 419: Công lược đế vương bá đạo (04)

Chương 420: Công lược đế vương bá đạo (05)

Chương 421: Công lược đế vương bá đạo (06)

Chương 422: Công lược đế vương bá đạo (07)

Chương 423: Công lược đế vương bá đạo (08)

Chương 424: Công lược đế vương bá đạo (09)

Chương 425: Công lược đế vương bá đạo (10)

Chương 426: Công lược đế vương bá đạo (11)

Chương 427: Công lược đế vương bá đạo (12)

Chương 428: Công lược đế vương bá đạo (13)

Chương 429: Mơ? !

Chương 430: Hội trưởng Hiệp hội Vị diện? !

Chương 431: Công lược đế vương bá đạo (14)

Chương 432: Công lược đế vương bá đạo (15)

Chương 433: Công lược đế vương bá đạo (16)

Chương 434: Công lược đế vương bá đạo (17)

Chương 435: Công lược đế vương bá đạo (18)

Chương 436: Công lược đế vương bá đạo (19)

Chương 437: Công lược đế vương bá đạo (20)

Chương 438: Công lược đế vương bá đạo (21)

Chương 439: Công lược đế vương bá đạo (22)

Chương 440: Công lược đế vương bá đạo (23)

Chương 441: Công lược đế vương bá đạo (24)

Chương 442: Công lược đế vương bá đạo (25)

Chương 443: Công lược đế vương bá đạo (26)

Chương 444: Công lược đế vương bá đạo (27)

Chương 445: Công lược đế vương bá đạo (28)

Chương 446: Công lược đế vương bá đạo (xong)

Chương 447: Công lược đế vương bá đạo (ngoại truyện)

Cảnh báo