Trang chủ[Oneshot](Junyo) Chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau

Đọc Truyện [Oneshot](Junyo) Chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Oneshot](Junyo) Chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau

Tác giả: Junyosae_99er

Cập nhật: 05-04-2015

Đọc Truyện

Đây là câu chuyện bắt nguồn từ câu thơ của thầy giáo dạy toán khi nói về vị trí của hai đường thẳng nên sẽ có rất rất nhiều thiếu sót Mong mọi người bỏ qua :))))