Trang chủ[ Phương Dao] Song song

Đọc Truyện [ Phương Dao] Song song - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [ Phương Dao] Song song

Tác giả: 94trang

Cập nhật: 04-04-2017

Đọc Truyện

Tác giả: Leem Beta: Ngạo Sương Bìa: VG/XMKQ Thể loại : Đồng nhân " Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt" Chủ diễn: Vương Nguyên Phương x Đồng Mộng Dao Phối diễn: Kinh thành tứ thiếu, Uyển Thanh, người qua đường các loại :) "Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu; Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu; Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ; Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi; Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi; Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội, Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý"

Danh sách Chap - [ Phương Dao] Song song