Trang chủ[QT✿BHTT✿Mau Xuyên] Tiểu Bạch Hoa tìm đường chết ký - Đào Hoa Thiên Thiên

Đọc Truyện [QT✿BHTT✿Mau Xuyên] Tiểu Bạch Hoa tìm đường chết ký - Đào Hoa Thiên Thiên - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [QT✿BHTT✿Mau Xuyên] Tiểu Bạch Hoa tìm đường chết ký - Đào Hoa Thiên Thiên

Tác giả: miango11

Cập nhật: 27-10-2018

Đọc Truyện

Tiểu Bạch Hoa tìm đường chết nhớ [ Xuyên Nhanh ] Tác giả: Đào Hoa Thiên Thiên Raw: novelid=3190108 (Liên Tái) Thể loại: Yêu sâu sắc, hệ thống, ngọt văn, mau xuyên Vai chính: Bạch Hữu Hữu ┃ vai phụ: Mặc công ┃ cái khác: 1vs1, song khiết Bị tiểu bạch hoa nữ chủ hệ thống trói định Bạch Hữu Hữu, vẫn luôn đều thực thành thành khẩn khẩn làm nhiệm vụ, chính là ngày nọ Bạch Hữu Hữu phát hiện, vốn nên là đối địch / thay lòng đổi dạ nữ xứng / nữ chủ thế nhưng tưởng phác gục nàng. ---- Bạch Hữu Hữu: Khóc chít chít ( song khiết ) PS: Hữu Hữu là thật · nhuyễn manh · tiểu bạch · đơn xuẩn · ngốc thấu cái loại này 【 Thế Giới 01】: Vườn Trường Thiên -- Thanh Lãnh Học Bá: Trọng sinh giả muốn cướp người √ 【 Thế Giới 02】: Giới Giải Trí -- Phụ Lòng Thanh Mai: Xuyên thư giả đang làm phá hư √ 【 Thế Giới 03】: Cổ Đại Thiên -- Ma Giáo Yêu Nữ: Nha, hạ sai rồi cổ √ 【 Thế Giới 04】: Phó Thư Cuốn -- Tất cả mọi người cho rằng nàng không xứng với nàng √ 【 Thế Giới 05】: Cốt Mỹ Nhân -- Ngàn Năm Lệ Quỷ: Nguyện cuộc đời này như hôm nay √ 【 Thế Giới 06】: Tu La Thành -- Giống Như Địa Ngục: Muôn vàn nhiệm vụ giả chém giết √ 【 Thế Giới 07】: Tinh Tế Thiên --ABO Thế Giới: Song O √ 【 Thế Giới 08】: Nữ Đế thiên -- Kim Sắc Nhà Giam: Ngươi muốn tiếp thu ta toàn bộ √ 【 Thế Giới 09】: Tu Tiên Cuốn -- Sư phó Cao Lãnh: Ngươi yêu ta sao ( Cổ ) √ 【 Thế Giới 10】: Lăng Nhã Cuốn -- Quyến Rũ Ảnh Hậu: Tình khóa √

Danh sách Chap - [QT✿BHTT✿Mau Xuyên] Tiểu Bạch Hoa tìm đường chết ký - Đào Hoa Thiên Thiên

Văn chương cơ bản tin tức

【 Thế Giới 01】: Vườn Trường Thiên -- Thanh Lãnh Học Bá

✿ Bạch Hữu Hữu

【 Thế Giới 02】: Giới Giải Trí -- Phụ Lòng Thanh Mai

【 Thế Giới 03】: Cổ Đại Thiên -- Ma Giáo Yêu Nữ

✿ Bạch Hữu Hữu

【 Thế Giới 04】: Phó Thư Cuốn --

【 Thế Giới 05】: Cốt Mỹ Nhân -- Ngàn Năm Lệ Quỷ

✿ Bạch Hữu Hữu

【 Thế Giới 06】: Tu La Thành -- Giống Như Địa Ngục

【 Thế Giới 07】: Tinh Tế thiên --ABO Thế Giới: Song O √

103, ABO thế giới (2018-10-01 17:49:49)

104, ABO thế giới (2018-10-02 17:53:00)

105, ABO thế giới (2018-10-03 18:16:28)

106, ABO thế giới (2018-10-05 12:54:20)

107, ABO thế giới (2018-10-05 19:58:05)

108, ABO thế giới (2018-10-06 20:15:57)

109, ABO thế giới (2018-10-07 19:56:20)

110, ABO thế giới (2018-10-08 20:47:40)

111, ABO thế giới (2018-10-10 20:22:32)

112, ABO thế giới (2018-10-25 23:47:47)

113, ABO thế giới (2018-10-28 21:15:34)

114, ABO thế giới (2018-11-01 21:47:25)

115, ABO thế giới (2018-11-04 19:11:10)

116, ABO thế giới (2018-11-11 22:36:11)

117, ABO thế giới (2018-11-12 23:20:17)

118, ABO thế giới (2018-11-20 22:22:47)

119, ABO thế giới (2018-11-23 22:25:01)

120, ABO thế giới (2018-11-24 21:01:22)

121, ABO thế giới (2018-11-26 21:37:07)

122 + 123

【 Thế Giới 08】: Nữ Đế thiên -- Kim sắc nhà giam: Ngươi muốn tiếp thu ta toàn bộ

125, Kim sắc nhà giam (2018-12-31 14:55:37)

126, Kim sắc nhà giam (2019-01-01 20:42:01)

127, Kim sắc nhà giam (2019-01-04 21:00:05)

128, Kim sắc nhà giam (2019-01-07 20:54:02)

129, Kim sắc nhà giam (2019-01-08 21:55:41)

130, Kim sắc nhà giam (2019-01-09 18:31:30)

131, Kim sắc nhà giam (2019-01-12 19:20:49)

132 + 133

134, Kim sắc nhà giam (2019-01-15 21:52:09)

135, Kim sắc nhà giam (2019-01-16 18:59:10)

136, Kim sắc nhà giam (2019-01-22 21:01:41)

137, Kim sắc nhà giam (2019-01-24 20:36:07)

138, Kim sắc nhà giam (2019-01-26 20:19:07)

139, Kim sắc nhà giam (2019-01-28 21:08:52)

140, Kim sắc nhà giam (2019-01-30 20:43:32)

141, Kim sắc nhà giam (2019-02-01 19:48:11)

142, Kim sắc nhà giam (2019-02-02 17:59:49)

【 Thế Giới 09】: Tu Tiên cuốn -- Sư phó cao lãnh: Ngươi yêu ta sao ( Cổ )

144, Cổ chi tiên (2019-02-04 18:07:31)

145, Cổ chi tiên (2019-02-05 17:27:59)

146, Cổ chi tiên (2019-02-06 18:15:51)

147, Cổ chi tiên (2019-02-07 18:13:44)

148, Cổ chi tiên (2019-02-08 18:14:30)

149, Cổ chi tiên (2019-02-09 18:19:45)

150, Cổ chi tiên (2019-02-10 18:14:49)

151, Cổ chi tiên (2019-02-11 19:35:28)

152, Cổ chi tiên (2019-02-12 20:34:00)

153, Cổ chi tiên (2019-02-13 20:48:34)

154, Cổ chi tiên (2019-02-14 20:37:08)

155, Cổ chi tiên (2019-02-15 19:33:00)

156, Cổ chi tiên [16+] (2019-02-16 20:09:51)

Trích dẫn cuối Phó Bản 3 cho bạn nào còn không biết thì..

157, Cổ chi tiên (2019-02-17 20:42:55)

158, Cổ chi tiên (2019-02-18 21:06:51)

【 Thế Giới 10】: Lăng Nhã Cuốn -- Quyến Rũ Ảnh Hậu: Tình khóa √

160, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-20 20:53:24)

161, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-21 19:54:10)

162, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-22 19:38:41)

163, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-23 19:54:24)

164, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-24 19:55:38)

165, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-25 19:05:07)

166, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-26 19:47:55)

167, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-27 18:30:23)

168, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-02-28 19:03:47)

169, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-03-02 16:56:48)

170, Ảnh hậu quá quyến rũ (2019-03-04 15:58:39)

✿ Phiên Ngoại - Mèo con Hữu Hữu (2019-03-05 18:59:12)

Phiên ngoại: Mèo con Hữu Hữu (2019-03-06 13:14:09)