Trang chủ[QT] [HP - GGSS] Slytherin truyện

Đọc Truyện [QT] [HP - GGSS] Slytherin truyện - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [QT] [HP - GGSS] Slytherin truyện

Tác giả: --lilithsiesta--

Cập nhật: 05-06-2022

Đọc Truyện

Tên gốc: 斯莱特林传 Tác giả: 玉小幺 | Ngọc tiểu yêu Convert: Lilith Siéta [Bản convert chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu để tránh sự phiền phức] Raw: AO3 - yuxiaoyao / Tấn giang - 玉小幺 ---- Pairing: Godric Gryffindor x Salazar Slytherin, Gellert Grindelwald x Salazar Slytherin, Tom Riddle x Salazar Slytherin (tình thân hướng)