Trang chủ(Quyển 1) [Edit] Mau xuyên nữ phụ: Nam thần cầu anh đừng hắc hoá!

Đọc Truyện (Quyển 1) [Edit] Mau xuyên nữ phụ: Nam thần cầu anh đừng hắc hoá! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện (Quyển 1) [Edit] Mau xuyên nữ phụ: Nam thần cầu anh đừng hắc hoá!

Tác giả: NhiThunAn

Cập nhật: 20-01-2021

Đọc Truyện

Hán việt: Khoái xuyên nữ phối: Nam thần cầu nhĩ biệt hắc hoá! Tác giả: Dạ Gia Đích Ly Trân Tình trạng truyện: Hoàn thành Nguồn truyện quen thuộc Wikidich Tình trạng edit: Đang chạy Ngày bắt đầu edit: 28/10/2020 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Mạt thế, Tu chân, Ma pháp, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Thần tiên yêu quái, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Vườn trường, Dân quốc, Cung đình hầu tước, Linh dị thần quái, Nghịch tập, 1v1 [Tuyệt thế sủng văn 1v1, nam chủ trước sau là một, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ. Toàn bộ hành trình đều rải đường. Nam nữ chủ đều có tình cảm. Nhãn: Nhất kiến trung tình.] Vô Dược thân là một người theo chủ nghĩa nhan khống, nghe nói có một hệ thống cứu vớt nam thần, vì thế cô liền xin gia nhập. Tính toán cứu nam thần từ trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ là vì sao hệ thống không nói cho cô, hắc hoá là cái quỷ gì? Vì sao nam thần đều có cái sở thích đáng sợ như vậy? Một lời không hợp liền trói người? Hệ thống! Hệ thống! Ta cảm thấy giống như là ta mới yêu cầu bị cứu với! ♓️Nếu có vấn đề về bản quyền xin liên hệ với thông tin ở phần giới thiệu. Đây là nik chính của mình nên mình rất sợ mất. Cảm ơn. ♓️Có chỗ nào edit không hiểu mọi người có thể bình luận nhiệt tình nha. Chỗ nào mình không rõ sẽ đánh nghiêng mong mọi người giải đáp ạ. ♓️Chuyện edit chưa được xin phép, hy vọng đừng mang linh tinh.

Danh sách Chap - (Quyển 1) [Edit] Mau xuyên nữ phụ: Nam thần cầu anh đừng hắc hoá!

Chương 1: Mở ra hệ thống

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 1

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 2

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 3

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 4

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 5

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 6

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 7

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 8

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 9

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 10

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 11

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 12

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 13

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 14

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 15

TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 16 (xong)

TG1: Phiên ngoại Giang Hi

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 1

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 2

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 3

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 4

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 5

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 6

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 7

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 8

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 9

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 10

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 11

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 12

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 13

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 14

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 15

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 16

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 17

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 18

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 19

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 20

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 21

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 22

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 23

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 24

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 25

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 26

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 27

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 28

TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 29 (xong)

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 1

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 2

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 3

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 4

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 5

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 6

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 7

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 8

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 9

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 10

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 11

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 12

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 13

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 14

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 15

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 16

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 17

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 18

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 19

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 20

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 21

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 22

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 23

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 24

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 25

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 26

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 27

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 28

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 29

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 30

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 31

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 32

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 33

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 34

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 35

TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 36 (xong)

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 1

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 2

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 3

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 4

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 5

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 6

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 7

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 8

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 9

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 10

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 11

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 12

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 13

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 14

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 15

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 16

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 17

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 18

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 19

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 20

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 21

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 22

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 23

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 24

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 25

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 26

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 27

TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 28

TG4: Phiên ngoại Nguyên Thanh Noãn

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (1)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (2)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (3)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (4)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (5)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (6)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (7)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (8)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (9)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (10)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (11)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (12)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (13)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (14)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (15)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (16)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (17)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (18)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (19)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (20)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (21)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (22)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (23)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (24)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (25)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (26)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (27)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (28)

[TG5] Mộng hồi thanh xuân (29)

[TG5] Phiên ngoại Niên Tứ Thần

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (1)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (2)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (3)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (4)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (5)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (6)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (7)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (8)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (9)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (10)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (11)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (12)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (13)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (14)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (15)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (16)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (17)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (18)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (19)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (20)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (21)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (22)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (23)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (24)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (25)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (26)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (27)

[TG6] Quyền khuynh thiên hạ (28)

[TG6] Phiên ngoại Cốt truyện chân thật

[TG7] Diễn như nhân sinh (1)

[TG7] Diễn như nhân sinh (2)

[TG7] Diễn như nhân sinh (3)

[TG7] Diễn như nhân sinh (4)

[TG7] Diễn như nhân sinh (5)

[TG7] Diễn như nhân sinh (6)

[TG7] Diễn như nhân sinh (7)

[TG7] Diễn như nhân sinh (8)

[TG7] Diễn như nhân sinh (9)

[TG7] Diễn như nhân sinh (10)

[TG7] Diễn như nhân sinh (11)

[TG7] Diễn như nhân sinh (12)

[TG7] Diễn như nhân sinh (13)

[TG7] Diễn như nhân sinh (14)

[TG7] Diễn như nhân sinh (15)

[TG7] Diễn như nhân sinh (16)

[TG7] Diễn như nhân sinh (17)

[TG7] Diễn như nhân sinh (18)

[TG7] Diễn như nhân sinh (19)

[TG7] Diễn như nhân sinh (20)

[TG7] Diễn như nhân sinh (21)

[TG7] Diễn như nhân sinh (22)

[TG7] Diễn như nhân sinh (23)

[TG7] Diễn như nhân sinh (24)

[TG7] Diễn như nhân sinh (25)

[TG7] Phiên ngoại Thế giới chân thật

[TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (1)

[TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (2)

[TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (3)