Trang chủ[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Đọc Truyện [Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Tác giả: camtutiendo_

Cập nhật: 27-12-2018

Đọc Truyện

[Tên sách] : Xuyên nhanh : Nam thần, bùng cháy đi! - [Tác giả] : Mặc Linh -Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây -Số chương: 2566 Chương (HOÀN) + Phiên ngoại •Team edit: Cẩm Tú Tiền Đồ Team (https://m.facebook.com/camtutiendo/ ) ****KHÔNG reup, repost truyện edit của Team trên bất cứ trang web khác. Cảm ơn~ Các Quyển (từ 1 - 13) 1 - https://www.wattpad.com/story/159007109 2 - https://www.wattpad.com/story/171554356 3 - https://www.wattpad.com/story/181017628 4 - https://www.wattpad.com/story/184220997 5 - https://www.wattpad.com/story/186100097 6 - https://www.wattpad.com/story/187313456 7 - https://www.wattpad.com/story/196165493 8 - https://www.wattpad.com/story/206254192 9 - https://www.wattpad.com/story/210348790 10 - https://www.wattpad.com/story/215835433 11 - https://www.wattpad.com/story/220993108 12 - https://www.wattpad.com/story/230431108 13 - https://www.wattpad.com/story/241242305 ~~ Văn án: ~~ Sau khi vô cớ bị phán quyết tử vong, phiền não duy nhất của Sơ Tranh chính là ____ TIÊU TIỀN. Từ khi bị ràng buộc với hệ thống này, eo không đau, chân không mỏi. Mà moá nó, ngay cả khi thở cô cũng không cần phải thở gấp nữa. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sự sợ hãi. Hệ Thống: Tiểu Tỷ Tỷ, đừng có tuỳ tiện mở chế độ vô địch !(▼皿▼#) Hệ Thống: Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ đi!!!! Hãy tiêu hết 1 tỷ trước nào!! Sơ Tranh: Phá sản cái gì. Còn nữa, những tên nam nhân không thể hiểu nổi này là sao? Đừng cản ta! Ta phải đi chinh phục thế giới! Tên nam nhân nào đó: ( nhanh chóng sửa tên ) Ta chính là thế giới. #Chị gái nhỏ!!

Danh sách Chap - [Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

🌸 Lời bán trà đá vỉa hè ~🌸

Chương 1 - Đại Gia Cưa Trai* (1)

Chương 2 - Đại Gia Cưa Trai (2)

Chương 3 - Đại Gia Cưa Trai (3)

Chương 4 - Đại Gia Cưa Trai (4)

Chương 5 - Đại Gia Cưa Trai (5)

Chương 6 - Đại Gia Cưa Trai (6)

Chương 7 - Đại Gia Cưa Trai (7)

Chương 8 - Đại Gia Cưa Trai (8)

Chương 9 - Đại Gia Cưa Trai (9)

Chương 10 - Đại Gia Cưa Trai (10)

Chương 11 - Đại Gia Cưa Trai (11)

Chương 12 - Đại Gia Cưa Trai (12)

Chương 13 - Đại Gia Cưa Trai (13)

Chương 14 - Đại Gia Cưa Trai (14)

Chương 15 - Đại Gia Cưa Trai (15)

Chương 16 - Đại Gia Cưa Trai (16)

Chương 17 - Đại Gia Cưa Trai (17)

Chương 18 - Đại Gia Cưa Trai (18)

Chương 19 - Đại Gia Cưa Trai (19)

Chương 20 - Đại Gia Cưa Trai (20)

Chương 21 - Đại Gia Cưa Trai (21)

Chương 22 - Đại Gia Cưa Trai (22)

Chương 23 - Đại Gia Cưa Trai (23)

Chương 24 - Đại Gia Cưa Trai (24)

Chương 25 - Đại Gia Cưa Trai (25)

Chương 26 - Đại Gia Cưa Trai (26)

Chương 27 - Đại Gia Cưa Trai (27)

Chương 28 - Đại Gia Cưa Trai (28)

Chương 29 - Đại Gia Cưa Trai (29)

Chương 30 - Đại Gia Cưa Trai (30 - Hoàn)

Chương 31 - Nữ Thần Quốc Dân (1)

Chương 32 - Nữ Thần Quốc Dân (2)

Chương 33 - Nữ Thần Quốc Dân (3)

Chương 34 - Nữ Thần Quốc Dân (4)

Chương 35 - Nữ Thần Quốc Dân (5)

Chương 36 - Nữ Thần Quốc Dân (6)

Chương 37 : Nữ Thần Quốc Dân (7)

Chương 38 - Nữ Thần Quốc Dân (8)

Chương 39 - Nữ Thần Quốc Dân (9)

Chương 40 - Nữ Thần Quốc Dân (10)

Chương 41 - Nữ Thần Quốc Dân (11)

Chương 42 - Nữ Thần Quốc Dân (12)

Chương 43 - Nữ Thần Quốc Dân (13)

Chương 44 - Nữ Thần Quốc Dân (14)

Chương 45 - Nữ Thần Quốc Dân (15)

Chương 46 - Nữ Thần Quốc Dân (16)

Chương 47 - Nữ Thần Quốc Dân (17)

Chương 48 - Nữ Thần Quốc Dân (18)

Chương 49 - Nữ Thần Quốc Dân (19)

Chương 50 - Nữ Thần Quốc Dân (20)

Chương 51 - Nữ Thần Quốc Dân (21)

Chương 52 - Nữ Thần Quốc Dân (22)

Chương 53 - Nữ Thần Quốc Dân (23)

Chương 54 - Nữ Thần Quốc Dân (24)

Chương 55 - Nữ Thần Quốc Dân (25)

Chương 56 - Nữ Thần Quốc Dân (26)

Chương 57 - Nữ Thần Quốc Dân (27)

Chương 58 - Nữ Thần Quốc Dân (28)

Chương 59 - Nữ Thần Quốc Dân (29)

Chương 60 - Nữ Thần Quốc Dân (30)

Chương 61 - Nữ Thần Quốc Dân (31)

Chương 62 - Nữ Thần Quốc Dân (32)

Chương 63 - Nữ Thần Quốc Dân (33)

Chương 64 - Nữ Thần Quốc Dân (34)

Chương 65 - Nữ Thần Quốc Dân (35) - Hoàn

Chương 66 - Đỉnh Cao Ma Giới (1)

Chương 67 - Đỉnh Cao Ma Giới (2)

Chương 68 - Đỉnh Cao Ma Giới (3)

Chương 69 - Đỉnh Cao Ma Giới (4)

Chương 70 - Đỉnh Cao Ma Giới (5)

Chương 71 - Đỉnh Cao Ma Giới (6)

Chương 72 - Đỉnh Cao Ma Giới (7)

Chương 73 - Đỉnh Cao Ma Giới (8)

Chương 74 - Đỉnh Cao Ma Giới (9)

Chương 75 - Đỉnh Cao Ma Giới (10)

Chương 76 - Đỉnh Cao Ma Giới (11)

Chương 77 - Đỉnh Cao Ma Giới (12)

Chương 78 - Đỉnh Cao Ma Giới (13)

Chương 79 - Đỉnh Cao Ma Giới (14)

Chương 80 - Đỉnh Cao Ma Giới (15)

Chương 81 - Đỉnh Cao Ma Giới (16)

Chương 82 - Đỉnh Cao Ma Giới (17)

Chương 83 - Đỉnh Cao Ma Giới (18)

Chương 84 - Đỉnh Cao Ma Giới (19)

Chương 85 - Đỉnh Cao Ma Giới (20)

Chương 86 - Đỉnh Cao Ma Giới (21)

Chương 87 - Đỉnh Cao Ma Giới (22)

Chương 88 - Đỉnh Cao Ma Giới (23)

Chương 89 - Đỉnh Cao Ma Giới (24)

Chương 90 - Đỉnh Cao Ma Giới (25)

Chương 91 - Đỉnh cao Ma Giới (26)

Chương 92 - Đỉnh Cao Ma Giới (27)

Chương 93 - Đỉnh Cao Ma Giới (28)

Chương 94 - Đỉnh Cao Ma Giới (29)

Chương 95 - Đỉnh Cao Ma Giới (30)

Chương 96 - Đỉnh Cao Ma Giới (31)

Chương 97 - Đỉnh Cao Ma Giới (32)

Chương 98 - Đỉnh Cao Ma Giới (33)

Chương 99 - Đỉnh Cao Ma Giới (34)

Chương 100 - Đỉnh Cao Ma Giới (35)

Chương 101 - Đỉnh Cao Ma Giới (36)

Chương 102 - Đỉnh Cao Ma Giới (37 - Hoàn)

Chương 103 - Ác Linh Biến Đi (1)

Chương 104 - Ác Linh Biến Đi (2)

Chương 105 - Ác Linh Biến Đi (3)

Chương 106 - Ác Linh Biến Đi (4)

Chương 107 - Ác Linh Biến Đi (5)

Chương 108 - Ác Linh Biến Đi (6)

Chương 109 - Ác Linh Biến Đi (7)

Chương 110 - Ác Linh Biến Đi (8)

Chương 111 - Ác Linh Biến Đi (9)

Chương 112 - Ác Linh Biến Đi (10)

Chương 113 - Ác Linh Biến Đi (11)

Chương 114 - Ác Linh Biến Đi (12)

Chương 115 - Ác Linh Biến đi (13)

Chương 116 - Ác Linh Biến Đi (14)

Chương 117 - Ác Linh Biến Đi (15)

Chương 118 - Ác Linh Biến Đi (16)

Chương 119 - Ác Linh Biến Đi (17)

Chương 120 - Ác Linh Biến Đi (18)

Chương 121 - Ác Linh Biến Đi (19)

Chương 122 - Ác Linh Biến Đi (20)

Chương 123 - Ác Linh Biến Đi (21)

Chương 124 - Ác Linh Biến Đi (22)

Chương 125 - Ác Linh Biến Đi (23)

Chương 126 - Ác Linh Biến Đi (24)

Chương 127 - Ác Linh Biến Đi (25)

Chương 128 - Ác Linh Biến Đi (26)

Chương 129 - Ác Linh Biến Đi (27)

Chương 130 - Ác Linh Biến Đi (28)

Chương 131 - Ác Linh Biến Đi (29)

Chương 132 - Ác Linh Biến Đi (30)

Chương 133 - Ác Linh Biến Đi (31)

Chương 134 - Ác Linh Biến Đi (32)

Chương 135 - Ác Linh Biến Đi (33 - Hoàn)

Chương 136 - Đại Gia Thời Mạt Thế (1)

Chương 137 - Đại Gia Thời Mạt Thế (2)

Chương 138 - Đại Gia Thời Mạt Thế (3)

Chương 139 - Đại Gia Thời Mạt Thế (4)

Chương 140 - Đại Gia Thời Mạt Thế (5)

Chương 141 - Đại Gia Thời Mạt Thế (6)

Chương 142 - Đại Gia Thời Mạt Thế (7)

Chương 143 - Đại Gia Thời Mạt Thế (8)

Chương 144 - Đại Gia Thời Mạt Thế (9)

Chương 145 - Đại Gia Thời Mạt Thế (10)

Chương 146 - Đại Gia Thời Mạt Thế (11)

Chương 147 - Đại Gia Thời Mạt Thế (12)

Chương 148 - Đại Gia Thời Mạt Thế (13)

Chương 149 - Đại Gia Thời Mạt Thế (14)

Chương 150 - Đại Gia Thời Mạt Thế (15)

Chương 151 - Đại Gia Thời Mạt Thế (16)

Chương 152 - Đại Gia Thời Mạt Thế (17)

Chương 153 - Đại Gia Thời Mạt Thế (18)

Chương 154 - Đại Gia Thời Mạt Thế (19)

Chương 155 - Đại Gia Thời Mạt Thế (20)

Chương 156 - Đại Gia Thời Mạt Thế (21)

Chương 157 - Đại Gia Thời Mạt Thế (22)

Chương 158 - Đại Gia Thời Mạt Thế (23)

Chương 159 - Đại Gia Thời Mạt Thế (24)

Chương 160 - Đại Gia Thời Mạt Thế (25)

Chương 161 - Đại Gia Thời Mạt Thế (26)

Chương 162 - Đại Gia Thời Mạt Thế (27)

Chương 163 - Đại Gia Thời Mạt Thế (28)

Chương 164 - Đại Gia Thời Mạt Thế (29)

Chương 165 - Đại Gia Thời Mạt Thế (30)

Chương 166 - Đại Gia Thời Mạt Thế (31)

Chương 167 - Đại Gia Thời Mạt Thế (32)

Chương 168 - Đại Gia Thời Mạt Thế (33)

Chương 169 - Đại Gia Thời Mạt Thế (34)

Chương 170 - Đại Gia Thời Mạt Thế (35 - Hoàn)

Chương 171 - Vương Gia Vạn Phúc (1)

Chương 172 - Vương Gia Vạn Phúc (2)

Chương 173 - Vương Gia Vạn Phúc (3)

Chương 174 - Vương Gia Vạn Phúc (4)

Chương 175 - Vương Gia Vạn Phúc (5)

Chương 176 - Vương Gia Vạn Phúc (6)

Chương 177 - Vương Gia Vạn Phúc (7)

Chương 178 - Vương Gia Vạn Phúc (8)

Chương 179 - Vương Gia Vạn Phúc (9)

Chương 180 - Vương Gia Vạn Phúc (10)

Chương 181 - Vương Gia Vạn Phúc (11)

Chương 182 - Vương Gia Vạn Phúc (12)

Chương 183 - Vương Gia Vạn Phúc (13)

Chương 184 - Vương Gia Vạn Phúc (14)

Chương 185 - Vương Gia Vạn Phúc (15)

Chương 186 - Vương Gia Vạn Phúc (16)

Chương 187 - Vương Gia Vạn Phúc (17)

Chương 188 - Vương Gia Vạn Phúc (18)

Chương 189 - Vương Gia Vạn Phúc (19)

Chương 190 - Vương Gia Vạn Phúc (20)

Chương 191 - Vương Gia Vạn Phúc (21)

Chương 192 - Vương Gia Vạn Phúc (22)

Chương 193 - Vương Gia Vạn Phúc (23)

Chương 194 - Vương Gia Vạn Phúc (24)

Chương 195 - Vương Gia Vạn Phúc (25)

Chương 196 - Vương Gia Vạn Phúc (26)

Chương 197 - Vương Gia Vạn Phúc (27)

Chương 198 - Vương Gia Vạn Phúc (28)

Chương 199 - Vương Gia Vạn Phúc (29)