Trang chủQuyển 1 - Y thủ che thiên

Đọc Truyện Quyển 1 - Y thủ che thiên - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Quyển 1 - Y thủ che thiên

Tác giả: ChiLyMo

Cập nhật: 11-04-2018

Đọc Truyện

Đọc tiếp quyển 2 tại https://www.wattpad.com/story/144827702-quy%E1%BB%83n-2-y-th%E1%BB%A7-che-thi%C3%AAn

Danh sách Chap - Quyển 1 - Y thủ che thiên

Giới thiệu

Đệ Nhất Quyển: Sơ Nhật Dị Giới

Q1 - Chương 02: Xuyên qua

Q1 - Chương 03: Trọng Sinh

Q1 - Chương 04: Mộ Hàn Mặc

Q1 - Chương 05: Cứu người

Q1- Chương 6: Trúng độc

Q1 - Chương 7: Khỏi hẳn

Q1 - Chương 8: Hậu thiên cảnh giới

Q1 - Chương 9: Đánh chính là ngươi

Q.1 - Chương 10: Túi Càn Khôn

Q.1 - Chương 11: Chế độc

Q.1 - Chương 12: Tìm Tới Cửa

Q.1 - Chương 13: Giá Đắt

Q.1 - Chương 14: Tâm Pháp Nghịch Thiên

Q.1 - Chương 15: Tiến triển

Q.1 - Chương 16: Mua quần áo phong ba

Q.1 - Chương 17: Tô Dự

Q.1 - Chương 18: Hồi Phủ

Q.1 - Chương 19: Gặp gia chủ

Quyển 1 - Chương 20: Khí Thế Bức Người

Quyển 1 - Chương 21: Mộ Khải Siêu

Quyển 1 - Chương 22: Mộ Khải Siêu xấu mặt

Quyển 1 - Chương 23: Huấn luyện gánh nước

Quyển 1 - Chương 24: Tiến bộ

Quyển 1 - Chương 25: Ăn cơm ở tửu điếm

Quyển 1 - Chương 26: Tranh phong đối lập

Quyển 1 - Chương 27: Ác bá

Quyển 1 - Chương 28: Anh hùng cứu mỹ nhân

Quyển 1 - Chương 29: Oan gia ngõ hẹp

Quyển 1 - Chương 30: Mở ra tân đại môn

Quyển 1 - Chương 31: Luyện đan

Quyển 1 - Chương 32: Kiếm tiền

Quyển 1 - Chương 33: Một đường kinh mạch cuối cùng

Quyển 1 - Chương 34: Xung đột ở luyện võ trường

Quyển 1 - Chương 35: Đánh người

Quyển 1 - Chương 36: Cách trị liệu lạc hậu

Quyển 1 - Chương 37: Ta trị

Quyển 1 - Chương 38: Chữa trị

Quyển 1 - Chương 39: Khiếp sợ

Quyển 1 - Chương 40: Tiến vào vũ kỹ đường

Quyển 1 - Chương 41: Người thần bí

Quyển 1 - Chương 42: Lăng Lạc Trần

Quyển 1 - Chương 43: Bí ẩn về thân thế

Quyển 1 - Chương 44: Mộ Thiên Tĩnh

Quyển 1 - Chương 45: Cha con gặp mặt

Quyển 1 - Chương 46: Mộ Thiếu Tu lành tay

Quyển 1 - Chương 47: Âm mưu

Quyển 1 - Chương 48: Tự phế một cánh tay

Quyển 1 - Chương 49: Bàn tay phía sau bức màn

Quyển 1 - Chương 50: Trả thù

Quyển 1 - Chương 50: Trả thù

Quyển 1 - Chương 51: Đột phá

Quyển 1 - Chương 52: Mộ Khải Siêu si ngốc

Quyển 1 - Chương 53: Giai đoạn cao cấp

Quyển 1 - Chương 54: Trước thềm tộc hội

Quyển 1 - Chương 55: Cuộc thi cả nước

Quyển 1 - Chương 56: Lập Tiên Đan

Quyển 1 - Chương 57: Vắng mặt một người

Quyển 1 - Chương 58: Còn có ta

Quyển 1 - Chương 59: Sốc

Quyển 1 - Chương 60: Biểu diễn vũ kỹ

Q.1 - Chương 61: Kinh ngạc lần nữa

Q.1 - Chương 62: Trên Tiên Thiên

Q.1 - Chương 63: Tẩy tinh phạt tủy

Q.1 - Chương 64: Cánh cửa thứ ba.

Q.1 - Chương 65: Tuyệt đối áp đảo

Q.1 - Chương 66: Nam tử mặc áo hồng

Q.1 - Chương 67: Thứ ta am hiểu nhất chính là châm pháp!

Q.1 - Chương 68: Nương Tử! Vi Phu Tức Giận!

Q.1 - Chương 69: Vi Phu "Định" Nàng Rồi!

Q.1 - Chương 70: Đảo Yêu Thú

Q.1 - Chương 71: Giải Độc

Q.1 - Chương 72: Chờ Ta Trở Lại

Q.1 - Chương 73: Nha Đầu San Nhi

Q.1 - Chương 74: Đi Tới Đảo Yêu Thú

Q.1 - Chương 75: Đối Chiến Với Thạch Thú

Q.1 - Chương 76: Khiêu Khích

Q.1 - Chương 77: Người Dám Không?

Q.1 - Chương 78: Ta Giết

Q.1 - Chương 79: Người Mộ Gia Ta Cũng Không Phải Dễ Bắt Nạt

Q.1 - Chương 80: Lão Già Áo Đen

Quyển 1 - Chương 81: Thủ tịch trưởng lão

Quyển 1 - Chương 82: Huấn luyện chấm dứt

Quyển 1 - Chương 83: Mộ hàn mặc ứng chiến

Quyển 1 - Chương 84: Tâm tư của mộ hàn mặc

Quyển 1 - Chương 85: Huynh muội lâm gia

Quyển 1 - Chương 86: Chướng ngại vật

Quyển 1 - Chương 87: Đối chiến sơn tặc

Quyển 1 - Chương 88: Vòng tròn vũ

Quyển 1 - Chương 89: Di tích viễn cổ

Q.1 - Chương 90: ĐẾN THÀNH NGẢI Y