Trang chủ[RapViet][AndRay][Andree x BRay] Lật kèo

Đọc Truyện [RapViet][AndRay][Andree x BRay] Lật kèo - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [RapViet][AndRay][Andree x BRay] Lật kèo

Tác giả: HnHn09673

Cập nhật: 17-09-2023

Đọc Truyện

Gu chuyện của mình khá lạ nên mình đành tự viết. Mình lấy các dữ liệu ngoài đời thật , lấy cảm hứng từ nhiều nơi, nhiều nguồn, đẽo gọt lại thành tình huống khác cho nó thêm quắn quéo và không theo đúng thời gian nào hết!! Ủng hộ mình và OTP cảm lạnh này nhé :v "Lật kèo" là hành trình badboy kéo được embe mỏ hỗn của anh ta xuống giường :))) Ai yêu mãnh liệt thì ít lời