Trang chủSA NỔI LOẠN

Đọc Truyện SA NỔI LOẠN - TruyenFic.Com

Đọc Truyện SA NỔI LOẠN

Tác giả: troiibanhbeo

Cập nhật: 22-07-2015

Đọc Truyện

SA là từ viết tắc của một lớp học gồm 7 thành viên hội tụ những học sinh ưu tú gồm có : nogawa: là thành viên đứng đầu SA và toàn trường sakura: là thành viên đứng thứ hai trong SA và toàn trường( thường bị nogawa chọc là hạng hai vì cô ấy luôn muốn đứng hạng nhất nhưng bị nogawa cướp mất cô ấy thường thách đấu với nogawa nhưng đều thất bại) còn những thành viên khác là : innodaso(3),kagume(4),yoki(5),hitochi(6),sobahi(7)