Trang chủ( Sakura x Akatsuki ) Blood and tear

Đọc Truyện ( Sakura x Akatsuki ) Blood and tear - TruyenFic.Com

Đọc Truyện ( Sakura x Akatsuki ) Blood and tear

Tác giả: Mirarry

Cập nhật: 16-11-2022

Đọc Truyện

Author : Mei Category : Naruto Fanfiction , HarunoSakura , General , Coming of age , tragedy, psychological . Age allowed : 12+ Length : Long fic Summary : Cô bị người đời dè bỉu và so sánh cô chính là gánh nặng của gia đình và đồng đội , họ nói cô không đáng để được nhiều người bảo vệ như thế, và cô nghĩ họ đã nói đúng . " Life is unhappiness" Note : Fic này viết về sự tiêu cực của bản thân

Danh sách Chap - ( Sakura x Akatsuki ) Blood and tear