Trang chủ[SHORTFIC] [WENRENE] Mật mã Beethoven © DTC [HOÀN]

Đọc Truyện [SHORTFIC] [WENRENE] Mật mã Beethoven © DTC [HOÀN] - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [SHORTFIC] [WENRENE] Mật mã Beethoven © DTC [HOÀN]

Tác giả: daegutorontocafe

Cập nhật: 26-07-2019

Đọc Truyện

"Xin chị, nén bi thương... Hãy tiếp tục bảo vệ tín ngưỡng của chị Còn em, nguyện hy sinh bảo vệ chị.." "Chị hãy nhớ rằng: em yêu chị, vì đó là chị nên trái tim mới rung động.." Đâu phải cứ yêu nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi.. Nhưng, chỉ cần một tình yêu khắc cốt ghi tâm là đủ.. Bản giao hưởng của Beethoven là vĩnh cửu. Tình yêu của em là vĩnh hằng. Written by Chủ quán © DTC Cover by Nhân viên T kì cựu © DTC Info: SA, trinh thám, tiến sĩ tâm lý học × cảnh sát Tình trạng: đã hoàn MANG RA NGOÀI KÈM NGUỒN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER Love all ❤

Danh sách Chap - [SHORTFIC] [WENRENE] Mật mã Beethoven © DTC [HOÀN]