Trang chủ𝐁𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 |𝐑𝟏𝟖|

Đọc Truyện 𝐁𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 |𝐑𝟏𝟖| - TruyenFic.Com

Đọc Truyện 𝐁𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 |𝐑𝟏𝟖|

Tác giả: ngnhuqq

Cập nhật: 16-01-2022

Đọc Truyện

mình không mô tả tính cách reader cũng như ngoại hình để các cậu dễ tưởng tượng, mình chỉ làm về Phạm Thiên nhưng ưu tiên Mikey, Ran, Rindou và Sanzu nhé mình viết với mục đích là thoã mãn cơn thèm porn, văn phong không hay sẽ cố gắng thay đổi 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗢𝗢𝗖, R18

Danh sách Chap - 𝐁𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 |𝐑𝟏𝟖|