Trang chủ[SnK] [Riren] • Ghềnh đá xám

Đọc Truyện [SnK] [Riren] • Ghềnh đá xám - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [SnK] [Riren] • Ghềnh đá xám

Tác giả: windlass

Cập nhật: 15-03-2022

Đọc Truyện

SnK/AoT. • Pairing: LeviEren / Riren / Rivaere • Rating: R • Warning: OOC, viết ngắn. • A/N: Thơ mình trích từ bài "Ngọn lửa Tagore", 16/02/2022, của Trung Thành.

Danh sách Chap - [SnK] [Riren] • Ghềnh đá xám