Trang chủsương đêm giăng lối, Liệu có thể nhìn thấy đèn khuya hay không?

Đọc Truyện sương đêm giăng lối, Liệu có thể nhìn thấy đèn khuya hay không?  - TruyenFic.Com

Đọc Truyện sương đêm giăng lối, Liệu có thể nhìn thấy đèn khuya hay không?

Tác giả: roywang6661108210900

Cập nhật: 03-07-2021

Đọc Truyện

Văn án : Tình cảm của đế vương không thể đoán , càng không thể nói trước , càng cho rằng mình biết trước thì chính là càng ngu muội không biết gì . Giai nhhân hậu cung nhiều vô kể , chẳng lẽ thiếu người để hoàng thượng sủng hạnh hay sao ? " nếu như thực sự có kiếp sau, ta hi vọng ngươi đừng sống một cuộc đời như vậy nữa... " năm 24 hoàng đế Hiên Viên tại vị, phế hoàng hậu Nguyệt Hy băng thệ .