Trang chủThái Cổ Kiếm Tu Full

Đọc Truyện Thái Cổ Kiếm Tu Full - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Thái Cổ Kiếm Tu Full

Tác giả: fertyvoll

Cập nhật: 20-03-2015

Đọc Truyện

Thế tục giới Kiếm Thần Nhạc Hoa, một cái Thái Cổ thời kì cường giả chuyển thế chi nhân, tại Thánh Nhân từng bước một an bài phía dưới đi lên một đầu không đồng dạng như vậy Kiếm Tu hành trình, cường đại Tru Tiên Tứ Kiếm nương theo lấy xông qua trùng trùng điệp điệp cửa ải khó, thần bí Hồng Mông Châu lại để cho hắn đi lên không đồng dạng như vậy thành thánh hành trình, thiên mệnh nhất định hắn mở ra lần thứ hai Phong Thần mở màn, không đồng dạng như vậy tu chân, không đồng dạng như vậy Tiên Giới, thần bí Thần giới đem ở chỗ này từng cái công bố, mà lại xem hắn như thế nào siêu thoát Thiên Đạo, trở thành trong thiên địa Bất Tử Bất Diệt Thánh Nhân.

Danh sách Chap - Thái Cổ Kiếm Tu Full