Trang chủThái Cổ Thần Vương

Đọc Truyện Thái Cổ Thần Vương - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Thái Cổ Thần Vương

Tác giả: YDtruyen

Cập nhật: 15-11-2022

Đọc Truyện

Tác giả : Tịnh Vô Ngân Bối cảnh diễn ra câu chuyện là Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có chín Tinh Hà, hàng tỉ Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần. Võ đạo chi nhân, có thể câu thông Tinh Thần, thức tỉnh Tinh Hồn, thành tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một Tinh Môn, từ đó câu thông một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa. Hàng tỉ sinh linh, chư thiên vạn giới hư lộ, Tần Vấn Thiên cười nhìn Thương Thiên, hắn muốn làm viên Tinh Thần sáng nhất thiên không kia. Cảnh giới:Luyện Thể - Luân Mạch - Nguyên Phủ - Thiên Cương(Tôn giả) - Thiên Tượng - ...chia Cửu trọng ______________ Truyện mình re-up để đọc offline chứ không phải mình edit, nếu tác giả yêu cầu mình sẽ xóa