Trang chủThê Vi Thượng

Đọc Truyện Thê Vi Thượng - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Thê Vi Thượng

Tác giả: bbutfly_

Cập nhật: 04-11-2021

Đọc Truyện

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE Số chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu. Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ. Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này... Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà... Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bổn vương nhất định phải trọng chấn phu cương! Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!"

Danh sách Chap - Thê Vi Thượng

Chương 1: Tuyệt cảnh và trọng sinh

Chương 2: Giải quyết hậu quả

Chương 3: Xứng đôi

Chương 4: Tiến cung

Chương 5: Phát sốt

Chương 6: Thị thiếp trong nhà

Chương 7: Hồi môn

Chương 8: Hầu phủ

Chương 9: Tạ lễ

Chương 10: Đào hoa nhưỡng

Chương 11: Biệt trang

Chương 12: Thị tẩm

Chương 13: Diêm dẫn

Chương 14: Thanh mai

Chương 15: Phát cuồng

Chương 16: Thiếu tiền

Chương 17: Lời đồn

Chương 18: Tiểu thị lang

Chương 19: Vở kịch dối trên gạt dưới

Chương 20: Hiểu nhầm

Chương 21: Cơ hội

Chương 22: Trò hề

Chương 23: Hội chùa

Chương 24: Nhược Y

Chương 25: Ghen

Chương 26: Tụ hội

Chương 27: Hòn than bỏng tay

Chương 28: Giông bão sắp đến

Chương 29: Hương cao

Chương 30: Tây Nam cấp báo

Chương 31: Tin dữ

Chương 32: Thử lòng

Chương 33: Lập trường

Chương 34: Hợp hoan

Chương 35: Phỏng đoán

Chương 36: Triệt phiên

Chương 37: Triệu kiến

Chương 38: Phạt quỳ

Chương 39: Quên nói

Chương 40: Quân doanh

Chương 41: Tiểu hắc

Chương 42: Ô đầu thảo

Chương 43: Chân tướng

Chương 44: Ở trần

Chương 45: Say rượu

Chương 46: Trước ngày xuất chinh

Chương 47: Thôn dân dưới núi

Chương 48: Hổ con

Chương 49: Về doanh trại

Chương 50: Hổ nha hạc chủy

Chương 51: Cẩm nang diệu kế

Chương 52: Thắng cảnh quan

Chương 53: Nguy cấp

Chương 54: Cảnh sắc mùa xuân

Chương 55: Tiêu thiều cửu thành

Chương 56: Tin chiến thắng

Chương 57: Bôi thuốc

Chương 58: Nội tặc

Chương 59: Vân thành

Chương 60: Vương phi

Chương 61: Mật thất

Chương 62: Tiêu tan

Chương 63: Phục kích

Chương 64: Đông nam

Chương 65: Bảo khố

Chương 66: Chim kho

Chương 67: Xảo ngộ

Chương 68: Hợp tác

Chương 69: Hồi cung

Chương 70: Sóng gió nổi lên

Chương 71: Hậu quả

Chương 72: Tin tức

Chương 73: Tin tức

Chương 74: Hưu thiếp

Chương 75: Gia yến

Chương 76: Phụ nhân

Chương 77: Vô tranh

Chương 78: Dĩ ác chế ác

Chương 79: Phong hầu

Chương 80: Thi hội

Chương 81: Tư quân

Chương 82: Quỳnh lâm yến

Chương 83: Người quen cũ

Chương 84: Thám hoa lang

Chương 85: Cố nhân đến

Chương 86: Lung tung

Chương 87: Bị điên

Chương 88: Rừng đào

Chương 89: Nguy cơ

Chương 90: Chất vấn

Chương 91: Thế lực

Chương 92: Vân dũng

Chương 93: Tranh đoạt

Chương 94: Lâm triều

Chương 95: Âm mưu

Chương 96: Hải thương

Chương 97: Chiến báo

Chương 98: Tri huyện

Chương 99: Ăn dấm

Chương 100: Độc chiếm

Chương 101: Tháng chạp

Chương 102: Nhổ cỏ

Chương 103: Đập phá

Chương 104: Chiếu thư

Chap 105: Kết cục

Ngoại truyện 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3