Trang chủThe Villain Wants to Live (máy dịch)

Đọc Truyện The Villain Wants to Live (máy dịch) - TruyenFic.Com

Đọc Truyện The Villain Wants to Live (máy dịch)

Tác giả: linhdangphat

Cập nhật: 30-08-2021

Đọc Truyện

Boss giữa trò chơi hạng AAA sáng tạo bởi công ty tôi. Deculein, một phản diện sẽ chết 999 trên 1000 lần chơi. Giờ tôi là hắn.