Trang chủThượng Thần , ngươi tấn tu lịch kiếp sổ tay chưa ?

Đọc Truyện Thượng Thần , ngươi tấn tu lịch kiếp sổ tay chưa ? - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Thượng Thần , ngươi tấn tu lịch kiếp sổ tay chưa ?

Tác giả: YaoiCeres

Cập nhật: 09-07-2020

Đọc Truyện

Thể Loại : ma đạo tiền truyện ký .. .đi ? Ta muốn sủng tiện tiện , đòan sủng tiện He , 1&1 , nhiều CP , thần giới , trực tiếp ngụy lịch sử , tư thiết đông đảo , Kiếm tam thập tam phái . Cp : Vong Tiện , Hi Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , v . V Văn án Ai nha nha , ngươi có thấy Minh Đế Phượng Dao chưa , lịch kiếp thành Kim Quang Dao thảm ơi là thảm ! Ai , ui ui , ngươi có thấy Quỷ Đế Ngụy Anh chưa , lịch kiếp thành Ngụy Vô Tiện khổ ơi là khổ !! Ai , các vị tiền bối lịch kiếp khuyết thiếu thường thức a , ai trở về thượng giới cũng có tâm lý bóng ma , thề từ nay thà không cần thăng giai tuyệt không hạ trần lịch kiếp . Ta nói người trần gian đều là quỷ đói , ăn sạch người không nhả xương nha . .. Thượng thần còn sợ thành như vậy , đám tiểu bối sắp lịch kiếp phải làm sao bây giờ ? Ti Mệnh tinh quân sắp trọc đầu rồi , cần gấp một lớp huấn luyện tiền lịch kiếp ! online, siêu gấp gấp !

Danh sách Chap - Thượng Thần , ngươi tấn tu lịch kiếp sổ tay chưa ?