Trang chủ[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯ

Đọc Truyện [Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯ - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯ

Tác giả: Xiaogui1002

Cập nhật: 27-09-2021

Đọc Truyện

"Lưu tiểu thư, anh thích em!" "Con mẹ nó ông đây là đàn ông." ... "Lưu tiểu thư, anh yêu em!" "Kyaaa... còn gọi một tiếng tiểu thư nữa tôi lập tức đập chết anh!" ... "Lưu tiểu thư, gả cho anh!" "Không!" "Ngoan nào, gả đi!" "Đã nói không là không, anh biến!" "Hai đứa rồi còn gì?! Em là đợi đến đứa thứ mười mới chịu gả cho anh sao?" =.=" Note: CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.