Trang chủTôi Là Đế Vương

Đọc Truyện Tôi Là Đế Vương - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Tôi Là Đế Vương

Tác giả: RedChannel1

Cập nhật: 30-07-2020

Đọc Truyện

Roan là một giáo sĩ, cả đời chỉ làm đến chức đội trường một đội giáo binh và chết trên chiến trường. Sau đó cậu được hồi sinh lại lúc thời còn trẻ. Vậy giờ với một cuộc sống mới với những hời ức cũ. Liệu cậu có còn đi theo con đường cũ nữa hay không ?

Danh sách Chap - Tôi Là Đế Vương

TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG CHAP 57

TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG CHAP 58

CHAP 59: NGÔI SAO MỚI 2

CHAP 60: NGÔI SAO MỚI 3

CHAP 61: NGÔI SAO MỚI 4

CHAP 62: NGÔI SAO MỚI 5

CHAP 63: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH.

CHAP 64: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH 2

CHAP 65: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH.

CHAP 66: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH.

CHAP 67: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH

CHAP 68: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH

CHAP 69: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH

CHAP 70: NGUY HIỂM BÊN TRONG CỦA SỰ NGUY HIỂM

CHAP 71

CHAP 72

CHAP 73

CHAP 74

CHAP 75

CHAP 76

CHAP 77: DÂNG TRÀO (1)

CHAP 78: DÂNG TRÀO (2)

CHAP 79: DÂNG TRÀO (3)

CHAP 80: DÂNG TRÀO (4)

CHAP 81: DÂNG TRÀO(5)

CHAP 82: MỘT CƠ HỘI MỚI(1)

CHAP 83: MỘT CƠ HỘI MỚI (2)

CHAP 85: MỘT CƠ HỘI MỚI (4)

CHAP 86 THÀNH LẬP CĂN CỨ(1)

CHAP 84: MỘT CƠ HỘI MỚI (3)

CHAP 87: THÀNH LẬP VĂN CỨ (2)

CHAP 88: THÀNH LẬP CĂN CỨ (3)

CHAP 89: THÀNH LẬP CĂN CỨ (4)

CHAP 90: CUỘC DI CƯ POSKEIN

CHAP 91: CUỘC DI CƯ POSKEIN (2)

CHAP 92:CUỘC DI CƯ POSKEIN(3)

CHAP 93: CUỘC DI CƯ POSKEIN

CHAP 94: CUỘC DI CƯ POSKEIN

CHAP 95: CUỘC DI CƯ POSKEIN(6)

CHAP 96: CUỘC DI CƯ POSKEIN (7)

CHAP 97: CUỘC DI CƯ POKEIN (8)

CHAP 98: CUỘC DI CƯ POSKEIN(9)

CHAP 99: CUỘC DI CƯ POSKEIN(10)

CHAP 100: SỰ CỨU RỖI (1)

CHAP 101: SỰ CỨU RỖI (2)

CHAP 102: SỰ CỨU RỖI (3)

CHAP 103: SỰ CỨU RỖI (4)

CHAP 104 : CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI (1)

CHAP 105: CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ VỀ (2)

CHAP 106: CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ VỀ (3)

CHAP 107: CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ VỀ (4)

CHAP 108: CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ VỀ (5)

CHAP 109: HỌC VIỆN TRON (1)

CHAP 110: HỌC VIỆN TRON(2)

CHAP 111: HỌC VIỆN TRON(3)

CHAP 112: HỌC VIỆN TRON (4)

CHAP 113: HỌC VIỆN TRON(5)

CHAP 114: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (1)

CHAP 115: MỘT NGƯỜI TỐNG BỤNG(2)

CHAP 116: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (3)

CHAP 117: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (4)

CHAP 118: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (5)

CHAP 119: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (6)

CHAP 120: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (7)

CHAP 121: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (8)

CHAP 122: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG (9)

CHAP 123: MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG(10)

CHAP 124:NỔI LOẠN(1)

CHAP 125: NỔI LOẠN (2)

CHAP 126: NỔI LOẠN (3)

CHAP 127: HÀNH QUÂN (1)

CHAP 128: HÀNH QUÂN (2)

CHAP 129: CUỘC TRẤN ÁP (1)

CHAP 130: CUỘC TRẤN ÁP (2)

CHAP 131: CUỘC TRẤN ÁP (3)

CHAP 132: CHIẾN THẮNG KHẢI HOÀN (1)

CHAP 133: CHIẾN THẮNG KHẢI HOÀN (2)

CHAP 134: CHIẾN THẮNG KHẢI HOÀN(3)

CHAP 135: CHIẾN THẮNG KHẢI HOÀN (4)

CHAP 136: CHUYẾN ĐI TỚI VUƠNG QUỐC PERSHION (1)

CHAP 137: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (2)

CHAP 138: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (3)

CHAP 139: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (4)

CHAP 140: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (5)

CHAP 141: XUNG ĐỘT BÊN TRONG(1)

CHAP 142: XUNG ĐỘT BÊN TRONG (2)

CHAP 143: XUNG ĐỘT BÊN TRONG (3)

CHAP 144: BÊN TRONG XUNG ĐỘT (4)

CHAP 145: BÊN TRONG XUNG ĐỘT (5)

CHAP 146: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (1)

CHAP 147: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (2)

CHAP 148: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (3)

CHAP 149: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (4)

CHAP 150: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (5)

CHAP 151: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (6)

CHAP 152: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (7)

NGOẠI TRUYỆN: REITAS VÀ ROAN

CHAP 153: CHINH PHỤC HỒ POSKEIN (1)

CHAP 154: CHINH PHỤC HỒ POSKEIN (2)

CHAP 155: CUỘC CHINH PHỤC HỒ POSKEIN (3)

CHAP 156: CHINH PHỤC HỒ POSKEIN (4)

CHAP 157: CHINH PHỤC HỒ POSKEIN (5)

CHAP 158: CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ (1)

CHAP 159: CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ (2)

CHAP 160: CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ (3)

CHAP 161: CUỘC CHIẾN LÃNH THỔ (4)

CHAP 162: NGÀI BÁ TƯỚC

CHAP 163: THAM CHIẾN (1)

CHAP 164: THAM CHIẾN (2)

CHAP 166: THAM CHIẾN (4)

CHAP 165: THAM CHIẾN (3)

CHAP 167: THAM CHIẾN (5)

CHAP 168: CRIMSON GHOST (1)

CHAP 169: CRIMSON GHOST (2)

CHAP 170: CRIMSON GHOST (3)

CHAP 171: CRIMSON GHOST (4)

CHAP 172: CRIMSON GHOST (5)

CHAP 173: CRIMSON GHOST (6)

CHAP 174: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (1)

CHAP 175: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (2)

CHAP 176: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (3)

CHAP 177: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (4)

CHAP 178: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (5)

CHAP 179: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (6)

CHAP 180: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH(7)

CHAP 181: NÚT THẮT (1)

CHAP 182: NÚT THẮT (2)

CHAP 183: NÚT THẮT(3)

CHAP 184: NÚT THẮT (4)

CHAP 185: NÚT THẮT (5)

CHAP 186: KHẢ NĂNG MỚI (1)

CHAP 187: KHẢ NĂNG MỚI (2)

CHAP 188: KHẢ NĂNG MỚI (3)

CHAP 189: KHẢ NĂNG MỚI (4)

CHAP 190: KHẢ NĂNG MỚI (5)

CHAP 191: XỨ LANCEPHIL (1)

CHAP 192: XỨ LANCEPHIL (2)

CHAP 193: XỨ LANCEPHIL (3)

CHAP 194: XỨ LANCEPHIL (4)

CHAP 195: SỰ THAY ĐỔI BẤT NGỜ (1)

CHAP 196: SỰ THAY ĐỔI BẤT NGỜ (2)

CHAP 197: THAY ĐỔI BẤT NGỜ (3)

CHAP 198: THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT (4)

CHAP 199: THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT (5)

CHAP 200: SỰ THAY ĐỔI BẤT NGỜ (6)

CHAP 201: AMARANTH (1)

CHAP 202: AMARANTH (2)

CHAP 203: AMARANTH (3)

CHAP 204: AMARANTH (4)

CHAP 205: AMARANTH (5)

CHAP 206: AMARANTH (6)

CHAP 207: AMARANTH (7)

CHAP 208: AMATANTH (8)

CHAP 209: AMARANTH (9)

CHAP 210: AMARANTH(10)

CHAP 211: AMARANTH (11)

CHAP 212: AMARANTH (12)

CHAP 213: AMARANTH (13)

CHAP 214: AMARANTH (14)

CHAP 215: AMARANTH (15)

CHAP 216: AMARANTH (16)

CHAP 217: AMARANTH (17)

CHAP 218: AMARANTH (18)

CHAP 219: AMARANTH (19)

CHAP 220: AMARANTH (20)

CHAP 221: AMARANTH (21)

CHAP 222: AMARANTH (22)

CHAP 223: AMARANTH (23)

Thông báo mới

CHAP 224: AMARANTH (24)

CHAP 225: THE AMARANTH(25)

CHAP 226: AMARANTH (26)

CHAP 227: AMARANTH (27)

CHAP 228: AMARANTH (28)

CHAP 229: AMARANTH (29)

CHAP 230: AMARANTH (30)

CHAP 231: AMARANTH (31)

CHAP 232: AMARANTH (32)

CHAP 233: AMARANTH (33)

CHAP 234: AMARANTH (34)

CHAP 235: AMARANTH (35)

CHAP 236: AMARANTH (36)

CHAP 237: AMARANTH (37)

CHAP 238: AMARANTH (38)

CHAP 239: AMARANTH (39)

CHAP 240: CUỘC VIỄN CHINH MIỀN BẮC (1)

CHAP 241: CUỘC VIỄN CHINH MIỀN BẮC (2)

CHAP 242: CUỘC VIỄN CHINH MIỀN BẮC (3)

CHAP 243: CUỘC VIỄN CHINH MIỀN BẮC (4)

CHAP 244: CUỘC VIỄN CHINH MIỀN BẮC (5)

CHAP 245: CUỘC VIỄN CHINH MIỀN BẮC (6)

CHAP 246: SỰ DIỆT VONG (1)

CHAP 247: SỰ DIỆT VONG (2)

CHAP 248: SỰ HỦY DIỆT (3)

CHAP 249: SỰ HỦY DIỆT (4)

CHAP 250: SỰ HỦY DIỆT (4)