Trang chủTÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG

Đọc Truyện TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG - TruyenFic.Com

Đọc Truyện TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG

Tác giả: RedChannel1

Cập nhật: 12-05-2021

Đọc Truyện

Truyện đạt giới hạn được úp nên tạo thêm để úp tiếp. Lưu Ý: truyện vẫn còn hơn 100 chap nữa và nhóm raw bên bản Eng vẫn còn dịch. Ủng Hộ mình qua Momo: 0912504435. Tk ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

Danh sách Chap - TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG

CHAP 251: CHIẾN THẮNG (1)

CHAP 252: CHIẾN THẮNG (2)

CHAP 253: CON ĐƯỜNG CỦA ĐẾ VƯƠNG (1)

CHAP 254: CON ĐƯỜNG CỦA ĐẾ VƯƠNG (2)

CHAP 255: CON ĐƯỜNG CỦA ĐẾ VƯƠNG (3)

CHAP 256: CON ĐƯỜNG CỦA MỘT ĐẾ VƯƠNG (4)

CHAP 257: CON ĐƯỜNG CỦA MỘT ĐẾ VƯƠNG(5)

CHAP 258: QUÊ NHÀ(1)

CHAP 259: QUÊ NHÀ (2)

CHAP 260: QUÊ NHÀ (3)

CHAP 261: QUÊ NHÀ (4)

CHAP 262: QUÊ NHÀ (4)

CHAP 263: QUÊ NHÀ (6)

CHAP 264: QUÊ NHÀ (6)

CHAP 265: SỰ KHỞI ĐẦU (1)

CHAP 266: SỰ KHỞI ĐẦU (2)

CHAP 267: SỰ KHỞI ĐẦU (3)

CHAP 268: SỰ KHỞI ĐẦU (4)

CHAP 269: SỰ KHỞI ĐẦU (5)

CHAP 270: SỰ KHỞI ĐẦU (6))

CHAP 271: ẨN DANH (1)

CHAP 272: ẨN DANH (2)

CHAP 273: ẨN DANH (3)

CHAP 274: QUÁI VẬT VÙNG PURRAND (1)

CHAP 275: QUÁI VẬT VÙNG PURRAND (2)

CHAP 276: ĐỨA CON CỦA TALLIAN (1)

CHAP 277: ĐỨA CON CỦA TALLIAN (2)

CHAP 278: ĐỨA CON CỦA TALLIAN (3)

CHAP 279: DARK ELF - ELF BÓNG TỐI (1)

CHAP 280: DARK ELF (2)

CHAP 281: DARK ELF (3)

CHAP 282: DARK ELF (4)

CHAP 283: DARK ELF (5)

CHAP 284: RỒNG VĨ ĐẠI (1)

CHAP 285: RỒNG VĨ ĐẠI (2)

CHAP 286: RỒNG VĨ ĐẠI (3)

CHAP 287: RỒNG VĨ ĐẠI (4)

CHAP 288: RỒNG VĨ ĐẠI (5)

CHAP 289: RỒNG VĨ ĐẠI (6)

CHAP 290: RỒNG VĨ ĐẠI (7)

CHAP 291: HỒI ỨC (1)

CHAP 292: HỒI ỨC (2)

CHAP 293: HỒI ỨC (3)

CHAP 294: HỒI ỨC (4)

CHAP 295: HỒI ỨC (5)

CHAP 296: HỒI ỨC (6)

CHAP 297: TRẬN HUYẾT CHIẾN (1)

CHAP 298: TRẬN HUYẾT CHIẾN (2)

CHAP 300: TRẬN HUYẾT CHIẾN (4)

CHAP 301: TRẬN HUYẾT CHIẾN (5)

CHAP 302: TRẬN HUYẾT CHIẾN (6)

CHAP 303: TRẬN HUYẾT CHIẾN (7)

CHAP 304: TRẬN HUYẾT CHIẾN (8)

CHAP 305: TRẬN HUYẾT CHIẾN (9)

CHAP 306: TRẬN HUYẾT CHIẾN (10)

CHAP 307: TRẬN HUYẾT CHIẾN (11)

CHAP 308: TRẬN HUYẾT CHIẾN (12)

CHAP 309: LIÊN MINH(1)

CHAP 310: LIÊN MINH (2)

CHAP 311: LIÊN MINH (3)

CHAP 312: LIÊN MINH (4)

CHAP 313: LIÊN MINH (5)

CHAP 314: LIÊN MINH (6)

CHAP 314: LIÊN MINH (6)

CHAP 316: LIÊN MINH (8)

CHAP 317: LIÊN MINH (9)

CHAP 318: LIÊN MINH (10)

CHAP 319: LIÊN MINH (11)

CHAP 320: KỶ NGUYÊN ĐẠI CHIẾN (1)

CHAP 321: KỶ NGUYÊN ĐẠI CHIẾN (2)

CHAP 322: KỶ NGUYÊN ĐẠI CHIẾN (3)

CHAP 323: KỶ NGUYÊN ĐẠI CHIẾN (4)

CHAP 324: KỶ NGUYÊN ĐẠI CHIẾN (5)

Chap 325: ĐẠI CHIẾN KỶ 6

Chap 326: ĐẠI CHIẾN KỶ 7

CHAP 327: ĐẠI CHIẾN KỶ 8

CHAP 328: ĐẠI CHIẾN KỶ 9

CHAP 329: ĐẠI CHIẾN KỶ 10

CHAP 330: ĐẠI CHIẾN KỶ 11

CHAP 331: ĐẠI CHIẾN KỶ 12

CHAP 332: ĐẠI CHIẾN KỶ 13

CHAP 333: ĐẠI CHIẾN KỶ 14

CHAP 334: ĐẠI CHIẾN KỶ 15