Trang chủTối tiên du

Đọc Truyện Tối tiên du - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Tối tiên du

Tác giả: kuku5131

Cập nhật: 20-11-2016

Đọc Truyện

Chính đạo vô vi tu tâm, đạo pháp tự nhiên. Ma đạo nghịch thiên cải mệnh, nhân định thắng thiên. Tà đạo nhược nhục cường thực, người thắng làm vua. Tâm vi chính, tính giống như ma, đi như tà, lại đương như thế nào? Hết thảy đều ở Tối Tiên Du.

Danh sách Chap - Tối tiên du