Trang chủ[Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu

Đọc Truyện [Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu

Tác giả: HaBaoAn09

Cập nhật: 14-06-2022

Đọc Truyện

CRACK CANON !!! CRACK CANON !!! CRACK CANON !!! Ai không hợp thì lướt qua. Không cần KY ở đây. Nhân vật thuộc về Mặc Hương, OOC thuộc về ta. Sinh tử văn. Có ngược có ngọt. Góc PR: Ta còn đang viết vài cái đoản văn nhỏ về Giang Trừng. Thỉnh nhân gia vào đọc và cho cảm nhận. Văn án tóm tắt: Lam Trạm xuyên về thời điểm khi hắn còn bé. Sống trong một cái thế giới song song. Cùng Giang Trừng tương ái tương sát. Lòng mang chấp niệm đời trước muốn đến bên Ngụy Anh, vô ý tổn thương Tiểu Giang Giang. Sau lúc mất đi mới dần nhận thức được bản thân hai đời tình cảm chôn sâu cùng Giang Trừng. Bắt đầu thời gian truy thê. Truyện có chút hint Hi Trừng, không có hint Tiện Trừng. Tiện Trừng là gia đình tình thương mến thương. Ngụy Anh ở đây thật có chút thích Lam Vong Cơ. Hai người song hướng mũi tên ngược Tiểu Giang Giang. Sau đó sẽ có hint Hi Trừng cùng một số hint khác để ngược lại Tiểu Lam Lam. Đặc biệt, fic là một cái sinh tử văn !!!! Sau này sẽ có tiểu bánh bao !!!! Mặc kệ Trạm Trừng có HE hay không nhưng chắc chắn có bánh bao. Cảm ơn. Có một nhân vật mới. Là ta tự nghĩ ra, tăng thêm độ khó cho cốt truyện và ngược lại Lam Trạm. 👌👌👌