Trang chủ[Trans] [Kookmin] Secretary Park | Jikook AU ✓

Đọc Truyện [Trans] [Kookmin] Secretary Park | Jikook AU ✓ - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Trans] [Kookmin] Secretary Park | Jikook AU ✓

Tác giả: heybabo_yamy

Cập nhật: 31-03-2020

Đọc Truyện

╚» Mind - reader «╝ AU : @lipzx- Trans : Pu ( me ^^ ) Link truyện gốc : https://my.w.tt/MZndqBvI4X "Jimin là một người câm" Đó là điều mà mọi người vẫn nghĩ. Và Jungkook "Cậu là một tên khốn tốt bụng" Người ta vẫn luôn cho là như vậy. // #1 Jikook AU : 28.2.2019// Truyện gốc : started : 3.10.2018 ended : 21.10.2018 Bản trans : Started : 5.7.2019 Ended : 31.8.2019 🚫Bản trans đã được sự đồng ý của tác giả vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép.

/doc-truyen/trans-kookmin-secretary-park-jikook-au/192991207.html