Trang chủUnfamiliar Familiars: Extraordinary Animal Companions for the Modern Witch

Đọc Truyện Unfamiliar Familiars: Extraordinary Animal Companions for the Modern Witch - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Unfamiliar Familiars: Extraordinary Animal Companions for the Modern Witch

Tác giả: FaeryyWitch

Cập nhật: 01-09-2023

Đọc Truyện

Unfamiliar Familiars: Extraordinary Animal Companions for the Modern Witch - Megan Lynn Kott (Bản gốc) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 6 What Is a Familiar? 7 Choosing a Familiar 10 Summoning Your Familiar THE FAMILIARS 14 Albatross 16 Axolotl 18 Badger (European) 20 Ball Python 22 Bees (Swarm of) 24 Bullfrog (American) 26 Burrowing Owl 28 Capuchin Monkey 30 Capybara 32 Cat (Persian) 34 Catfish 36 Chicken 38 Cicada 40 Dik-Dik 42 Earthworm 44 Electric Eel 46 Flying Fox 48 Harbor Seal 50 Hedgehog 52 Hippo 54 Hummingbird 56 Leafy Sea Dragon 58 Lobster (Regular) 60 Luna Moth 62 Monitor Lizard 64 Narwhal 66 Orb Weaver Spider 68 Pig (Pot-Bellied) 70 Platypus 72 Quokka 74 Red Squirrel 76 Shoebill Stork 78 Sloth (Two-Toed) 80 Star-Nosed Mole 82 Sun Bear 84 Tanuki (Raccoon Dog) 86 Tardigrade 88 Thick-Billed Raven 90 Tortoise 92 Turkey Vulture 94 Who Are We? 95 Last Words 96 Acknowledgments ***Note: Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của dịch giả ***Warning: Cuốn sách này thì cho rằng Familiar là những động vật thật ngoài đời, thế nên để làm việc với familiar các bạn phải tương tác với động vật "thật". Một số chi tiết, thông tin và văn phong cuốn sách mang hơi hướng "hài hước", hãy lưu ý trước khi đọc!

/doc-truyen/unfamiliar-familiars-extraordinary-animal-companions-for-the-modern-witch/350909176.html