Trang chủVạn cổ đệ nhất đế

Đọc Truyện Vạn cổ đệ nhất đế - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Vạn cổ đệ nhất đế

Tác giả: HuyenLe280

Cập nhật: 09-02-2020

Đọc Truyện

Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất! Tiên đế sa cơ , từng bước một trọng sinh và tu luyện lại. Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch) gồm các cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Thông Huyền, Linh Phôi, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, Đại Thừa. Phàm cảnh, Linh cảnh, Tông cảnh, Thiên Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Tổ Cảnh, Thần Cảnh, Tổ Thần. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)!

Danh sách Chap - Vạn cổ đệ nhất đế

Chương 1 : vị vua trở lại

Chương 2 : Tuyệt thế khuynh thành

Chương 3: Kinh động toàn viện

Chương 4 : Mị hoặc

Chương 5: Khiến thế giới phải thuần phục dưới chân ta

Chương 6 : Từng là người yêu hay là người lạ

Chương 7: Nhất kiếm như sương

Chương 8: Kiếm hoa như sương

Chương 9 : Hứa hẹn của tiên đế

Chương 10 : Đại sư tỷ

Chương 11: Nữ tử thần bí

Chương 12: Anh hùng một thế lại phụ ai

Chương 13: Phàm chỗ có tướng đều hư ảo

Chương 14: Đoạt mối làm ăn

Chương15: Chỉ một cây cỏ cứu mạng

Chương16 : Đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng

Chương 17: Diệu thủ hồi xuân

Chương 18: Đại sư tỷ mời

Chương 19: Thân phận kinh người

Chương 20: Không bị trói buộc như trước

Chương21: Một nữa tài sản

Chương 22 : Thánh giả mộ địa

Chương 23 : Bạch cốt giáo

Chương 24 : Hố trời

Chương 25 Bất tử minh thụ

Chương 26: Dùng trận khu trận

Chương 27: Trái tim trong mật thất

Chương 28: Thây khô khuyên nhủ

Chương 29: Chí cao bảo điển của phật môn

Chương 30: Nữ thi khôi

Chương 31: Thu phục

Chương32 : Thần long cùng sâu kiến

Chương 33 : Vạn năm âm mưu

Chương 34 : Chuẩn thánh kiếm

Chương 35 :Trở về

chương 36 : Thông thánh sơn

Chương 37 : 1 mùa màng tôn

Chương 38: Bảo cung

Chương 39: Nói xấu đồng môn

Chương 40: Cắt ngang chân kéo ra ngoài