Trang chủ| VKook | Cậu Bạn Thời Niên Thiếu Của Joen Đại Nhân!

Đọc Truyện | VKook | Cậu Bạn Thời Niên Thiếu Của Joen Đại Nhân! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện | VKook | Cậu Bạn Thời Niên Thiếu Của Joen Đại Nhân!

Tác giả: Vie1306

Cập nhật: 18-08-2018

Đọc Truyện

JungKook: "Joen JungKook con xin hứa một lòng một dạ ghét cái tên Kim TaeHyung đó đến chết!" Ông Trời: "Mày đừng điêu!" JungKook: "..."

/doc-truyen/vkook-cau-ban-thoi-nien-thieu-cua-joen-dai-nhan/155945478.html