Trang chủ[Vkook] (Hoàn) Jeon Tổng Xuyên Phim Làm Thụ

Đọc Truyện [Vkook] (Hoàn) Jeon Tổng Xuyên Phim Làm Thụ - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Vkook] (Hoàn) Jeon Tổng Xuyên Phim Làm Thụ

Tác giả: L_YuRu_

Cập nhật: 16-04-2022

Đọc Truyện

" nơi nào đây " " đây là Điền gia thưa cậu ba " " xuyên không rồi á " " em yêu anh Chính Quốc " " tôi không phải đồng tính " " bỏ ra Thái Hanh " " nằm yên " " anh yêu em Chính Quốc " " em cũng yêu anh Thái Hanh" " đây là con của tôi với Thái Hanh " " Chính Quốc nghe em nói đi " " về với vợ cậu đi " " con muốn lấy anh Quốc " " được " " tao sẽ giết mày Chính Quốc " " không được Thái Hanh...tỉnh lại đi " " Jungkook dậy đi, sắp đến giờ họp rồi " " thì ra chỉ là mơ " Thể loại : Việt Văn Cp chính : Kim Thái Hanh X Điền Chính Quốc Cp phụ : hopemin, Namjin, Suga x ARMY ( nữ chính)