Trang chủ[Vong Tiện] Hắc hóa kỉ × tự bế Tiện

Đọc Truyện [Vong Tiện] Hắc hóa kỉ × tự bế Tiện - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Vong Tiện] Hắc hóa kỉ × tự bế Tiện

Tác giả: IanNoy

Cập nhật: 23-02-2020

Đọc Truyện

Tác giả: Mạc Mạch Hắc hóa Kỉ x tự bế Tiện 1. Tùy duyên đổi mới, đối giang gia không hữu hảo 2 bổn văn trừ quan xứng toàn viên thẳng 3 tự bế tiện × hắc hóa kỉ 4 bản nhân đối thời gian không thế nào mẫn cảm, thời gian tuyến thượng khả năng có bug, vụ miệt mài theo đuổi 5 đoàn sủng tiện Nguồn: https://chushougezhonglucha.lofter.com/post/30b5a026_1c6f1c9a5

Danh sách Chap - [Vong Tiện] Hắc hóa kỉ × tự bế Tiện

Hắc hóa kỉ × tự bế tiện

1. Vô ý thức trọng sinh

2. Tìm thầy trị bệnh

3. Cô Tô Lam thị

4. Thời gian hồi tưởng

Lam nhị ca ca kiếp trước phiên ngoại: Huynh trưởng, ngươi thấy ta Ngụy anh sao?

5. Quyết đoán 1

6. Quyết đoán 2

7. Quyết đoán 3

8. Thu từ

9. Kiếm tâm

10. Mộc đào 1

11. Mộc đào 2

12. Lưu âm

13. Thẳng oán 1

14. Thẳng oán 2

15. Quỳnh cư 1

16. Quỳnh cư 2

17. Lam gia vui sướng sinh hoạt

18. Nam bình Ngụy thị

19. Thế gia đệ tử 1

20· Thế gia đệ tử 2

21. Nghe học 1

22. Nghe học 2

23. Nghe học 3

23. Trừ thủy túy 1

24. Trừ thủy túy 2

25. Thủy túy nguyên do

26. Niên thiếu khí phách 1

27. Thiếu niên khí phách 2

28. Thiếu niên khí phách 3

29. Hạ màn

30. Niên thiếu tâm sự

31. Niên thiếu tâm sự 2

32. Niên thiếu tâm sự 3

33. Niên thiếu tâm sự 4

34. Nắm tay

35. Vô đề

36. Không thể tưởng được tiêu đề

37. Không có tiêu đề

38. Tàn sát Huyền Vũ

39. Cựu tằng am

40. Thanh đàm hội

41. Thanh đàm hội 2

42. Thanh đàm hội 3

43. Ôn triều việc hôn nhân

44. Ăn vạ đai buộc trán

45. Lôi đài

46. Quyết đấu

47. Luận bàn

48. Luận bàn 2

49. Luận bàn 3

50. Kế tiếp

51. Bãi tha ma

52. Bãi tha ma 2

53. Bãi tha ma 3

54. Bãi tha ma 4

55. Kết anh

56. Nghe đồn

57. Không có tiêu đề

58. Xuất quan

59. Gặp lại

60. Kim gia

61. Hoàng tước

62. Xung đột

63. Vô đề

64. Hợp tịch

65. Giang gia chi biến

66. Kết cục