Trang chủ【 vong tiện/ hi dao 】 lưỡng thế trần tình

Đọc Truyện 【 vong tiện/ hi dao 】  lưỡng thế trần tình - TruyenFic.Com

Đọc Truyện 【 vong tiện/ hi dao 】 lưỡng thế trần tình

Tác giả: PhieuDu97

Cập nhật: 03-10-2021

Đọc Truyện

Link gốc: http://xiaoqi692.lofter.com/post/1ef8f2b6_1c622f43f Tác giả: Lata light

Danh sách Chap - 【 vong tiện/ hi dao 】 lưỡng thế trần tình

1. cổ kính

2. đêm về

3. thanh mai

4. vô đoán

5. cùng thuyền

6. gợn sóng

7. sơn trà

8. oan gia ①

9. oan gia ②

10. oan gia ③

11. phong hà

12. ngó sen ti

13. dấm cơ

14. tiện dung

15. trộm hương

16. khỉ mộng

17. tình thâm

18. đá cứng

19. không việc gì

20. không nề

21. sớm tối

22. vị ương

23. hoa ảnh

24. trầm tiềm

25. oan nghiệt

26. tàn sát

27. mộng cũ

28. loạn hồn

29. ngụ mị

30. hà tịch

31. phệ ngày

32. u liên

33. tuyết lãng

34. kiêu hành

35. toan phong

36. mưa bụi

37. linh lung

38. phong diên

39. loạn tâm

40. tranh minh

41. lãnh đàn

42. vấn vương

43. sinh chú

44. lệ băng

45. mộ ngôn

46. u âm

47. phá chướng

48. quỷ sát

49. họa tiên

50. nguyệt lệ / miên châm

51. sơn nguyệt

52. thềm son

53. muộn sinh

54. đình nhận

55. quỷ vực

56. tiêu đồng

57. thiên bảo

58. vong anh

59. quyện sơn

60. yêu sào

61. mị hảo

62. hà khí

63. sầu diễn

64. rêu rao

65. ly loan

66. dư hận

67. mỏng mị

68. mộng yếp

69. kinh hồn

70. mạch mang

71. hảo cầu

72. nhã sĩ · hôn lễ ( thượng thiên ) ( thành thân đệ nhất đạn )

73. mộ quân · hôn lễ ( hạ thiên ) ( thành thân đệ nhị đạn )

74. kinh thứ

75. hung diễm

76. tà đàm

77. thiên cô

78. lạnh ân

79. tẩu cốt

80. lãng tế

81. ngô sinh

82. có tử

83. độc luyến

84. cầm toan

85. lạn mạn

86. xạ hầu

87. tuyệt đề

88. phụ kỉ

89. kiều nhi

90. viêm viêm

91. 堄 tường

92. ác âm

93. đàm ái

94. xuân hận

95. phong hoa

96. vong lại

97. phong tà

98. âm trủng

99. tai doanh

100. vân hàng

101. tuyệt huyên náo

102. tinh manh

103. sương châm

104. quang âm

105. lửa khói

106. thiến hồn

107. thỏ linh

108. lân phất

109. tình liệt

110. xuân âm

111. yểm ma

112. quỷ thai

113. nhan đàm

114. ám hương

115. thanh vu

116. vai hề

117. phùng cưu

118. thiên huống

119. lưu li

120. vọng tiên

121. minh già

122. cỏ cây

123. nghiệt hải

124. tình thiên

125. mai phì

126. khấp huyết

127. phùng ma

128. hoán hoa

129. ngâm hồn

130. mưu da

131. thất dương

132. ngữ băng

133. quỷ tượng

134. chiêu hồn

135. ma sát

136. bờ đối diện

137. tuyết lệ

138. đan giáp

139. ma Phật

140. phược thần

141. ỷ thiên

142. đào yêu

143. hoa chậm

144. ngư điểu

145. thiên lão

146. yêu gai

147. đồ mi

148. vị ương · ( đại kết cục )

Trống rỗng ( kiếp trước phiên ngoại )

Du nam 【 kiếp trước hôn sau phiên ngoại】

Phiên ngoại - Anh bổn sở cuồng nhân ①

Phiên ngoại - Anh bổn sở cuồng nhân ②

Phiên ngoại - Anh bổn sở cuồng nhân ③

Phiên ngoại - song thỏ ( trung thu đặc điển )

Phiên ngoại - Nháo học ( vui đùa ầm ĩ vân thâm · đặc điển một )

Phiên ngoại - Quỳ hương ( vui đùa ầm ĩ vân thâm · đặc điển hai )

Phiên ngoại - Du du ( vui đùa ầm ĩ vân thâm · đặc điển ba )

Phiên ngoại - Thượng nguyên trúc chi từ

Ăn nồi ( tiện tiện sinh hạ · phiên ngoại )

Phiên ngoại - Đoá thủ ( nếu Cô Tô cũng quá song 11 )

Phiên ngoại - Một mành u mộng ① ( tiện tiện hoang đường một mộng )

Phiên ngoại - Một mành u mộng ② ( tiện tiện hoang đường một mộng )

Phiên ngoại - Một mành u mộng ③ ( tiện tiện hoang đường một mộng )

Phiên ngoại - Một mành u mộng ④ ( tiện tiện hoang đường một mộng)

Phiên ngoại - Hà tu ( uông kỉ sinh nhật vui sướng! )

Phiên ngoại -【 vong tiện 】 sơn vô lăng · cuộc đời phù du ①

Phiên ngoại -【 hi dao 】 bình thủy dao · cuộc đời phù du ②

Phiên ngoại - bái nguyệt

Phiên ngoại - say tiên

Phiên ngoại - Nghĩa thành khúc

Phiên ngoại - Nửa thụ ngọc lan nửa dao thần

Phiên ngoại -【 hi dao 】 xuân bà / nam mộng ( quyển thượng )

Phiên ngoại -【 hi dao 】 xuân bà / nam mộng ( trung cuốn )

Phiên ngoại -【 hi dao/vong tiện 】xuân bà / nam mộng ( quyển hạ ) ①

Phiên ngoại【 hi dao / vong tiện 】 xuân bà / nam mộng ( quyển hạ ) ②

Phiên ngoại【 hi dao / quên tiện 】 xuân bà / nam mộng ( quyển hạ ) ③