Trang chủ(Xuyên nhanh) Nàng nẫng mất tình cũ của nữ chính

Đọc Truyện (Xuyên nhanh) Nàng nẫng mất tình cũ của nữ chính - TruyenFic.Com

Đọc Truyện (Xuyên nhanh) Nàng nẫng mất tình cũ của nữ chính

Tác giả: qynhtwl

Cập nhật: 08-01-2022

Đọc Truyện

Hán Việt: Bão tẩu nữ chủ tiền nhậm ( khoái xuyên ) Tác giả: Lâu Lan Kinh Niên Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Xuyên nhanh , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , 1v1 Cơ hồ mỗi cái thế giới đều có như vậy một cái tra nam, cõng nữ chủ ăn vụng bị phát hiện, nữ chủ thương tâm muốn chết sau gặp được chân mệnh thiên tử, chuyện xưa tiếp tục... Nghê Ni chính là muốn sắm vai cái này cùng tra nam ăn vụng suất diễn. ---- Convertor: Vespertine Reup by : Qynhtwl

Danh sách Chap - (Xuyên nhanh) Nàng nẫng mất tình cũ của nữ chính

1. Chuyên nghiệp đệ nhất thế ( 1 )

Chuyên nghiệp đệ nhất thế ( 2 )

Chuyên nghiệp đệ nhất thế ( 3 ) H xong

2. Trọng sinh nữ ngược tra nam ( một ) H

Trọng sinh nữ ngược tra nam ( nhị ) H xong

3. Đá hào môn lão công ( 1 ) H

Đá hào môn lão công ( 2 ) H xong

4. Đá rớt ngủ quả phụ tra nam(1) H

Đá rớt ngủ quả phụ tra nam(2) H

5. Đá ngủ khuê mật tra nam(1)

Đá ngủ khuê mật tra nam(xong)

6. Đá rớt cử nhân tra nam(1)

Đá rớt cử nhân tra nam(2)

Đá rớt cử nhân tra nam(3) xong

7. Đá ngủ kế muội phượng hoàng nam(1)

Đá ngủ kế muội phượng hoàng nam(2)

Đá ngủ kế muội phượng hoàng nam(3)

Đá ngủ kế muội phượng hoàng nam(4) xong

8. Đá ngủ nha hoàn tra phò mã(1)

Đá ngủ nha hoàn tra phò mã(2)

Đá ngủ nha hoàn tra phò mã(3)

Đá ngủ nha hoàn tra phò mã(4) xong

9. Tra hoàng đế(1)

Tra hoàng đế(2)

Tra hoàng đế(3)

Tra hoàng đế(4)

Tra hoàng đế(5) xong

10. Mạt thế tra nam(1)

Mạt thế tra nam(2)

Mạt thế tra nam(3)

Mạt thế tra nam(4)

Mạt thế tra nam(5)

Mạt thế tra nam(6)

Mạt thế tra nam(7)

Mạt thế tra nam(8)

Mạt thế tra nam(9) xong

11. Cha kế (1)

Cha kế tra nam (2)

Cha kế tra nam (3)

Cha kế tra nam (4)

Cha kế tra nam (5)

Cha kế tra nam (6)

Cha kế tra nam (7)

Cha kế tra nam (8)

Cha kế tra nam (9)

Cha kế tra nam (10) xong

Cha kế tra nam (phiên ngoại)

12. Tra phú nhị đại (1)

Tra phú nhị đại (2)

Tra phú nhị đại (3)

Tra phú nhị đại (4)

Tra phú nhị đại (5)

Tra phú nhị đại (6)

Tra phú nhị đại (7)

Tra phú nhị đại (8)

Tra phú nhị đại (9)

Tra phú nhị đại (10)

Tra phú nhị đại (11)

Tra phú nhị đại (12) END