Trang chủXuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh [CONVERT] - Quyển 1

Đọc Truyện Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh [CONVERT] - Quyển 1 - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh [CONVERT] - Quyển 1

Tác giả: trmieh

Cập nhật: 27-06-2022

Đọc Truyện

Hoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì chuyển công tác, dù sao ở đâu cũng là đi làm thuê. Vì vậy, các đồng nghiệp trong bộ phận mới, thấy rằng đồng nghiệp mới của họ dường như có một số vấn đề... - Nữ chủ khác đang cùng nam chủ yêu đương, nàng đang cùng nam chủ đấu khẩu. - Nữ chủ khác đang đánh quái thăng cấp, nàng đang cùng quái xưng huynh gọi đệ. - Nữ chính khác đang đấu trí đấu dũng với nhân vật phản diện, nàng cướp chén cơm của nhân vật phản diện. Chuyện nữ chính cần làm, nàng một việc cũng không làm, chuyện nữ chính không nên làm, nàng mỗi việc làm một lần. Khi công ty đang cân nhắc sa thải cô ấy... cười chết đi được, căn bản không từ chối được! Hoa Vụ: Tôi quyết định làm việc chăm chỉ ở đây và nghỉ hưu. Công ty: Không, không cần! Tags: Nữ cường, xuyên nhanh, ngược đãi cặn bã, dòng chảy vô hạn, đại lão, tiếng cười, sảng văn

Danh sách Chap - Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh [CONVERT] - Quyển 1

Vị diện 1 - Chương 1: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (1)

Vị diện 1 - Chương 2: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (2)

Vị diện 1 - Chương 3: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (3)

Vị diện 1 - Chương 4: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (4)

Vị diện 1 - Chương 5: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (5)

Vị diện 1 - Chương 6: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (6)

Vị diện 1 - Chương 7: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (7)

Vị diện 1 - Chương 8: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (8)

Vị diện 1 - Chương 9: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (9)

Vị diện 1 - Chương 10: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (10)

Vị diện 1 - Chương 11: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (11)

Vị diện 1 - Chương 12: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (12)

Vị diện 1 - Chương 13: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (13)

Vị diện 1 - Chương 14: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (14)

Vị diện 1 - Chương 15: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (15)

Vị diện 1 - Chương 16: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (16)

Vị diện 1 - Chương 17: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (17)

Vị diện 1 - Chương 18: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (18)

Vị diện 1 - Chương 19: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (19)

Vị diện 1 - Chương 20: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (20)

Vị diện 1 - Chương 21: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (21)

Vị diện 1 - Chương 22: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (22)

Vị diện 1 - Chương 23: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (23)

Vị diện 1 - Chương 24: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (24)

Vị diện 1 - Chương 25: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (25)

Vị diện 1 - Chương 26: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (26)

Vị diện 1 - Chương 27: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (27)

Vị diện 1 - Chương 28: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (28)

Vị diện 1 - Chương 29: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (29)

Vị diện 1 - Chương 30: Sau khi bị buộc phải trở thành đỉnh lưu (30)

Vị diện 2 - Chương 31: Bài hát điên rồ ngày tận thế (1)

Vị diện 2 - Chương 32: Bài hát điên rồ ngày tận thế (2)

Vị diện 2 - Chương 33: Bài hát điên rồ ngày tận thế (3)

Vị diện 2 - Chương 34: Bài hát điên rồ ngày tận thế (4)

Vị diện 2 - Chương 35: Bài hát điên rồ ngày tận thế (5)

Vị diện 2 - Chương 36: Bài hát điên rồ ngày tận thế (6)

Vị diện 2 - Chương 37: Bài hát điên rồ ngày tận thế (7)

Vị diện 2 - Chương 38: Bài hát điên rồ ngày tận thế (8)

Vị diện 2 - Chương 39: Bài hát điên rồ ngày tận thế (9)

Vị diện 2 - Chương 40: Bài hát điên rồ ngày tận thế (10)

Vị diện 2 - Chương 41: Bài hát điên rồ ngày tận thế (11)

Vị diện 2 - Chương 42: Bài hát điên rồ ngày tận thế (12)

Vị diện 2 - Chương 43: Bài hát điên rồ ngày tận thế (13)

Vị diện 2 - Chương 44: Bài hát điên rồ ngày tận thế (14)

Vị diện 2 - Chương 45: Bài hát điên rồ ngày tận thế (15)

Vị diện 2 - Chương 46: Bài hát điên rồ ngày tận thế (16)

Vị diện 2 - Chương 47: Bài hát điên rồ ngày tận thế (17)

Vị diện 2 - Chương 48: Bài hát điên rồ ngày tận thế (18)

Vị diện 2 - Chương 49: Bài hát điên rồ ngày tận thế (19)

Vị diện 2 - Chương 50: Bài hát điên rồ ngày tận thế (20)

Vị diện 2 - Chương 51: Bài hát điên rồ ngày tận thế (21)

Vị diện 2 - Chương 52: Bài hát điên rồ ngày tận thế (22)

Vị diện 2 - Chương 53: Bài hát điên rồ ngày tận thế (23)

Vị diện 2 - Chương 54: Bài hát điên rồ ngày tận thế (24)

Vị diện 2 - Chương 55: Bài hát điên rồ ngày tận thế (25)

Vị diện 2 - Chương 56: Bài hát điên rồ ngày tận thế (26)

Vị diện 2 - Chương 57: Bài hát điên rồ ngày tận thế (27)

Vị diện 2 - Chương 58: Bài hát điên rồ ngày tận thế (28)

Vị diện 2 - Chương 59: Bài hát điên rồ ngày tận thế (29)

Vị diện 2 - Chương 60: Bài hát điên rồ ngày tận thế (30)

Vị diện 2 - Chương 61: Bài hát điên rồ ngày tận thế (31)

Vị diện 2 - Chương 62: Bài hát điên rồ ngày tận thế (32)

Vị diện 2 - Chương 63: Bài hát điên rồ ngày tận thế (33)

Vị diện 2 - Chương 64: Bài hát điên rồ ngày tận thế (34 - Kết thúc)

Vị diện 3 - Chương 65: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (1)

Vị diện 3 - Chương 66: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (2)

Vị diện 3 - Chương 67: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (3)

Vị diện 3 - Chương 68: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (4)

Vị diện 3 - Chương 69: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (5)

Vị diện 3 - Chương 70: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (6)

Vị diện 3 - Chương 71: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (7)

Vị diện 3 - Chương 72: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (8)

Vị diện 3 - Chương 73: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (9)

Vị diện 3 - Chương 74: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (10)

Vị diện 3 - Chương 75: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (11)

Vị diện 3 - Chương 76: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (12)

Vị diện 3 - Chương 77: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (13)

Vị diện 3 - Chương 78: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (14)

Vị diện 3 - Chương 79: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (15)

Vị diện 3 - Chương 80: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (16)

Vị diện 3 - Chương 81: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (17)

Vị diện 3 - Chương 82: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (18)

Vị diện 3 - Chương 83: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (19)

Vị diện 3 - Chương 84: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (20)

Vị diện 3 - Chương 85: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (21)

Vị diện 3 - Chương 86: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (22)

Vị diện 3 - Chương 87: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (23)

Vị diện 3 - Chương 88: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (24)

Vị diện 3 - Chương 89: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (25)

Vị diện 3 - Chương 90: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (26)

Vị diện 3 - Chương 91: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (27)

Vị diện 3 - Chương 92: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (28)

Vị diện 3 - Chương 93: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (29)

Vị diện 3 - Chương 94: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (30)

Vị diện 3 - Chương 95: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (31)

Vị diện 3 - Chương 96: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (32 - Kết thúc)

Vị diện 3 - Chương 97: Thái tử phi nàng ấy không làm điều đó (Phiên ngoại)

Vị diện 4 - Chương 98: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (1)

Vị diện 4 - Chương 99: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (2)

Vị diện 4 - Chương 100: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (3)

Vị diện 4 - Chương 101: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (4)

Vị diện 4 - Chương 102: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (5)

Vị diện 4 - Chương 103: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (6)

Vị diện 4 - Chương 104: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (7)

Vị diện 4 - Chương 105: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (8)

Vị diện 4 - Chương 106: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (9)

Vị diện 4 - Chương 107: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (10)

Vị diện 4 - Chương 108: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (11)

Vị diện 4 - Chương 109: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (12)

Vị diện 4 - Chương 110: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (13)

Vị diện 4 - Chương 111: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (14)

Vị diện 4 - Chương 112: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (15)

Vị diện 4 - Chương 113: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (16)

Vị diện 4 - Chương 114: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (17)

Vị diện 4 - Chương 115: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (18)

Vị diện 4 - Chương 116: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (19)

Vị diện 4 - Chương 117: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (20)

Vị diện 4 - Chương 118: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (21)

Vị diện 4 - Chương 119: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (22)

Vị diện 4 - Chương 120: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (23)

Vị diện 4 - Chương 121: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (24)

Vị diện 4 - Chương 122: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (25)

Vị diện 4 - Chương 123: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (26)

Vị diện 4 - Chương 124: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (27)

Vị diện 4 - Chương 125: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (28)

Vị diện 4 - Chương 126: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (29)

Vị diện 4 - Chương 127: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (30)

Vị diện 4 - Chương 128: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (31)

Vị diện 4 - Chương 129: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (32)

Vị diện 4 - Chương 130: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (33)

Vị diện 4 - Chương 131: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (34)

Vị diện 4 - Chương 132: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (35)

Vị diện 4 - Chương 133: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (36)

Vị diện 4 - Chương 134: Điều khoản tình yêu chưa được nạp (37 - Kết thúc)

Vị diện 5 - Chương 135: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (1)

Vị diện 5 - Chương 136: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (2)

Vị diện 5 - Chương 137: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (3)

Vị diện 5 - Chương 138: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (4)

Vị diện 5 - Chương 139: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (5)

Vị diện 5 - Chương 140: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (6)

Vị diện 5 - Chương 141: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (7)

Vị diện 5 - Chương 142: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (8)

Vị diện 5 - Chương 143: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (9)

Vị diện 5 - Chương 144: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (10)

Vị diện 5 - Chương 145: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (11)

Vị diện 5 - Chương 146: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (12)

Vị diện 5 - Chương 147: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (13)

Vị diện 5 - Chương 148: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (14)

Vị diện 5 - Chương 149: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (15)

Vị diện 5 - Chương 150: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (16)

Vị diện 5 - Chương 151: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (17)

Vị diện 5 - Chương 152: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (18)

Vị diện 5 - Chương 153: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (19)

Vị diện 5 - Chương 154: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (20)

Vị diện 5 - Chương 155: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (21)

Vị diện 5 - Chương 156: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (22)

Vị diện 5 - Chương 157: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (23)

Vị diện 5 - Chương 158: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (24)

Vị diện 5 - Chương 159: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (25)

Vị diện 5 - Chương 160: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (26)

Vị diện 5 - Chương 161: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (27)

Vị diện 5 - Chương 162: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (28)

Vị diện 5 - Chương 163: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (29)

Vị diện 5 - Chương 164: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (30)

Vị diện 5 - Chương 165: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (31)

Vị diện 5 - Chương 166: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (32)

Vị diện 5 - Chương 167: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (33)

Vị diện 5 - Chương 168: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (34)

Vị diện 5 - Chương 169: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (35)

Vị diện 5 - Chương 170: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc rồi (36 - Kết thúc)

Vị diện 6 - Chương 171: Không phải con người cũng phải làm việc (1)

Vị diện 6 - Chương 172: Không phải con người cũng phải làm việc (2)

Vị diện 6 - Chương 173: Không phải con người cũng phải làm việc (3)

Vị diện 6 - Chương 174: Không phải con người cũng phải làm việc (4)

Vị diện 6 - Chương 175: Không phải con người cũng phải làm việc (5)

Vị diện 6 - Chương 176: Không phải con người cũng phải làm việc (6)

Vị diện 6 - Chương 177: Không phải con người cũng phải làm việc (7)

Vị diện 6 - Chương 178: Không phải con người cũng phải làm việc (8)

Vị diện 6 - Chương 179: Không phải con người cũng phải làm việc (9)

Vị diện 6 - Chương 180: Không phải con người cũng phải làm việc (10)

Vị diện 6 - Chương 181: Không phải con người cũng phải làm việc (11)

Vị diện 6 - Chương 182: Không phải con người cũng phải làm việc (12)

Vị diện 6 - Chương 183: Không phải con người cũng phải làm việc (13)

Vị diện 6 - Chương 184: Không phải con người cũng phải làm việc (14)

Vị diện 6 - Chương 185: Không phải con người cũng phải làm việc (15)

Vị diện 6 - Chương 186: Không phải con người cũng phải làm việc (16)

Vị diện 6 - Chương 187: Không phải con người cũng phải làm việc (17)

Vị diện 6 - Chương 188: Không phải con người cũng phải làm việc (18)

Vị diện 6 - Chương 189: Không phải con người cũng phải làm việc (19)

Vị diện 6 - Chương 190: Không phải con người cũng phải làm việc (20)

Vị diện 6 - Chương 191: Không phải con người cũng phải làm việc (21)

Vị diện 6 - Chương 192: Không phải con người cũng phải làm việc (22)

Vị diện 6 - Chương 193: Không phải con người cũng phải làm việc (23)

Vị diện 6 - Chương 194: Không phải con người cũng phải làm việc (24)

Vị diện 6 - Chương 195: Không phải con người cũng phải làm việc (25)

Vị diện 6 - Chương 196: Không phải con người cũng phải làm việc (26)

Vị diện 6 - Chương 197: Không phải con người cũng phải làm việc (27)

Vị diện 6 - Chương 198: Không phải con người cũng phải làm việc (28)

Vị diện 6 - Chương 199: Không phải con người cũng phải làm việc (29)

Vị diện 6 - Chương 200: Không phải con người cũng phải làm việc (30)