Trang chủXuyên thư nữ xứng chi tuyệt không ái thượng ngươi

Đọc Truyện Xuyên thư nữ xứng chi tuyệt không ái thượng ngươi - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Xuyên thư nữ xứng chi tuyệt không ái thượng ngươi

Tác giả: doccotukhuynh

Cập nhật: 18-06-2020

Đọc Truyện

Dương thanh thanh bất quá là ngủ trước nhàm chán cầm bổn thịt văn nhìn đến một nửa liền ngủ rồi, không có oán giận, không có phun tào, nào biết nói vừa mở mắt liền biến thành thư trung nữ xứng Tống uyển kính. Tới đâu hay tới đó, không thể đi trở về cũng không cái gọi là, dù sao có gần gũi chân nhân tú có thể xem. Chính là, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi không phải nguyên thư nam chủ sao, không đi cùng nữ chủ biểu diễn chân nhân tú, dây dưa ta một cái nữ xứng làm gì?! Tác giả: Vân Nhi Tại Khiêu Vũ